WTOให้ไทยแพ้คดีบุหรี่

  • วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 08:58 น.

WTOให้ไทยแพ้คดีบุหรี่

องค์การการค้าโลกตัดสินไทยแพ้คดีข้อพิพาทกับฟิลลิป มอร์ริส สำแดงราคาบุหรี่ต่ำกว่าความเป็นจริง

เว็บไซต์องค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่คำตัดสินระงับข้อพิพาทเรื่องบุหรี่นำเข้าระหว่างกรมศุลกากร และบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ในข้อหาสำแดงราคาบุหรี่นำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง โดยระบุว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของดับเบิ้ลยูทีโอก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องภาษีบุหรี่นำเข้า โดยเห็นว่าทางผู้นำเข้าได้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า หรือ GATT จึงไม่ถือว่าการนำเข้านั้นมีความผิด ขอให้ไทยยุติการฟ้องร้องในเรื่องนี้ทันที

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังส่งนายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวกับดับเบิ้ลยูทีโอที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และจะกลับมาชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง คำตัดสินของดับเบิ้ลยูทีโอให้ทราบในเร็วๆ นี้

สำหรับคดีนี้เป็นการฟ้องของรัฐบาลฟิลิปปินส์ต่อรัฐบาลไทยตั้งแต่ปี 2551 ในประเด็นภาษีและศุลกากรของไทยที่มีผล กระทบต่อการนำเข้าบุหรี่จากฟิลิปปินส์ รวมไปถึงมูลค่าศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อสุขภาพ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตขายบุหรี่และเงินประกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทผู้นำเข้า โดยดับเบิ้ลยูทีโอวินิจฉัยตามข้อเรียกร้องของฟิลิปปินส์

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหากับผู้นำเข้ากรณีสำแดงราคานำเข้า ต่ำกว่าความเป็นจริงเรียบร้อยทุกกรณี อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปัญหาว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้นำเรื่อง ดังกล่าวไปฟ้องร้องกับศาลเอาผิดกับฟิลลิป มอร์ริส ว่ากระทำผิดสำแดงราคานำเข้า ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นดุลพินิจของ ศาล และผู้ประกอบการที่จะนำคำตัดสิน ดังกล่าวไปใช้ต่อสู้ในศาลและผลจะออกมาอย่างไร

ข่าวอื่นๆ