เกษตรกรเฮ!เตรียมรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวฯ

วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 21:55 น.
เกษตรกรเฮ!เตรียมรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบรายชื่อเกษตรกรกว่า 4 ล้านรายที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว แก่ ธ.ก.ส. ครบแล้ว

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้หลังจากการปลูก 15 วัน และมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแปลงว่ามี การปลูกข้าวจริง ตามที่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้น สำหรับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/62 (ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งประเทศ จำนวน 4,226,683 ครัวเรือน พื้นที่รวม 57,772,544.88 ไร่ โดยเป็นรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิในโครงการฯ จำนวน 4,058,321 ครัวเรือน พื้นที่รวม 54,969,523.17 ไร่ สำหรับการส่งมอบรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 แก่ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว โดยทาง ธ.ก.ส. จะเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองตามโครงการฯ ดังกล่าวได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่การเกษตร และเกษตรกรที่ได้รับสิทธิสามารถติดตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน