รัฐลุย7โครงการน้ำ3หมื่นล.กดปุ่มลงทุนปี'62

วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 09:55 น.
รัฐลุย7โครงการน้ำ3หมื่นล.กดปุ่มลงทุนปี'62
ครม.ไฟเขียว 7 โครงการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพฯ-ภูมิภาค วงเงิน 3.1 หมื่นล้าน เดินหน้าลงทุนปี 2562-2567

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 ได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำ 7 โครงการ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2562-2567 วงเงินรวม 31,474.2 ล้านบาท ตามที่ได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว

สำหรับ 7 โครงการ มี 6 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วประกอบด้วยโครงการในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บรรเทาน้ำหลากในพื้นที่ กทม.พื้นที่ใกล้เคียง วงเงิน 2,274.2 ล้านบาท ก่อสร้างระหว่างปี 2562-65 และ 2.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ วงเงิน 1,751 ล้านบาท โดยก่อสร้างจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ อีก 4 โครงการในภูมิภาคเสนอโดยกรมชลประทาน ได้แก่ 1.โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ จ.พระนครศรีอยุธยา วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท 2.โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร วงเงิน 2,100 ล้านบาท 3.โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร วงเงิน 1,249 ล้านบาท และ 4.โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จ.ชัยภูมิ วงเงิน 3,100 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของ อ.หนองบัวแดง ได้แก่ ต.หนองแวง หนองบัวแดง และนางแดด ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎร และกักเก็บน้ำหลากส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เพื่อเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำงบประมาณระยะปีแรกก่อน ที่เหลือบรรจุในแผนแม่บทและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแต่ละปี เพื่อไม่ให้เกิดภาระผูกพันด้านงบประมาณ