โหมหุ่นยนต์2แสนล.

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 09:04 น.
โหมหุ่นยนต์2แสนล.
กระทรวงอุตสาหกรรมประเมินช่วง 5 ปีข้างหน้า เอกชนจะลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นแตะ 2 แสนล้าน

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยในงานการลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท เจ มาร์ท และบริษัท จันวาณิชย์ ร่วมกับบริษัท ยูบีเทค ของประเทศจีน ว่า ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าประเมินว่าจะถึงระดับ 2 แสนล้านบาท

ขณะที่ปี 2561 ประเมินว่าจะมีการลงทุน 1.2 หมื่นล้านบาท จากภาคเอกชนที่ได้ลงทุนจำนวน 11 รายแล้ว

ทั้งนี้ มูลค่าการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม คาดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า จะอยู่ที่ระดับ 6 หมื่นล้านบาท เติบโตสูงในทุกปี

นอกจากนี้ จะร่วมมือสร้างจำนวนบุคลากรในด้าน System Integrato ให้ได้ 1,400 รายใน 5 ปี

นายชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ฟีโบ้ กำลังได้ร่วมมือกับภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สร้างบุคลากระดับอาชีวะ ทั้ง ปวช.และปวส. รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐ รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้ได้ 1 แสนคน ใน 5 ปีข้างหน้า