"บิ๊กตู่"เร่งตั้งกระทรวงวิทย์ใหม่ คลอดก่อนเลือกตั้ง ร่างกม.ถึงครม.ใน3เดือน

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 09:12 น.
"บิ๊กตู่"เร่งตั้งกระทรวงวิทย์ใหม่ คลอดก่อนเลือกตั้ง ร่างกม.ถึงครม.ใน3เดือน
นายกฯ เร่งเดินหน้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรม และการอุดมศึกษาดึง 3 กองทุนงานวิจัยสู่กระทรวงใหม่ตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงสำนักงานสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาที่จะเน้นในด้านการวิจัย รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงกองทุนงานวิจัยที่จะมีทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงใหม่จะมุ่งเน้นในด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยให้มากขึ้น รวมถึงการผลิตคนให้สอดรับกับงานวิจัย ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยผ่านกองทุนภายในกระทรวงที่จะมีความชัดเจนกว่าเดิม

นายสุวิทย์ กล่าวว่า กองทุนวิจัยที่จะอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่จะมีอยู่ 3 กองทุน คือ 1.กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาที่จะเน้นสร้างคนและสร้างงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิจัย และสร้างนวัตกรรมของประเทศ โดยต้องสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับโลกและจะเป็นกองทุนแรกที่จัดตั้ง 2.กองทุนวิจัยและพัฒนาสังคมพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถใช้การวิจัยเพื่อประโยชน์ในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3.กองทุนวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป้าหมายคือเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมกลุ่มสตาร์ทอัพ

"มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ในกระทรวงใหม่จะผลิตคนที่ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียว หรือทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้องผลิตคนในการวิจัยเชิงสังคมด้วย" นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้นัดหมายกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับกระทรวงใหม่ที่จะจัดตั้งภายในสัปดาห์หน้า และจากนั้นจะเชิญ ทปอ.ราชภัฏ และ ทปอ.เทคโนโลยีราชมงคลมาหารือกันต่อไป

ด้าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า การจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นมีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.โครงสร้างกระทรวงร่าง พ.ร.บ.การดูแลเรื่องอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การวิจัย คาดว่าจะมีการปรับปรุงอีกเล็กน้อยและคาดว่าจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ภายใน 3 เดือนนี้ นอกจากนี้นายกฯ ให้ความสำคัญกับกระทรวงใหม่อย่างมากและต้องการให้สำเร็จ ดังนั้น จึงยืนยันได้ว่ากระทรวงใหม่จะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งแน่นอน

นายกอบศักดิ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงใหม่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ทั้งนี้ก็ต้องหารือถึงความเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ให้ชื่อมาว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการอุดมศึกษา ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่สรุปแน่ชัดเพราะยังสามารถปรับหรือเปลี่ยนแปลงได้ แต่ประเด็นสำคัญคือเป้าหมายของกระทรวงใหม่ที่จะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการผลิตบุคลากรที่สอดรับกับทิศทางพัฒนาผ่านอุดมศึกษาของประเทศ