ราชกิจจาฯเผยประกาศมาตรฐาน "ปลาร้า" แจงละเอียดทั้งรูป-รส-กลิ่น-สี

  • วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 19:14 น.

ราชกิจจาฯเผยประกาศมาตรฐาน "ปลาร้า" แจงละเอียดทั้งรูป-รส-กลิ่น-สี

ราชกิจจาฯเผยประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรฐาน "ปลาร้า" เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ และปลอดภัย

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ปลาร้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องปลาร้า เป็นมาตรฐานทั่วไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวได้มีการให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ปลาร้าไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กระบวนการผลิต คุณลักษณะทางกายภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวอื่นๆ