พาณิชย์คุมรับซื้อน้ำมันปาล์มห้ามต่ำกว่า19บาท/กก.

  • วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 16:03 น.

พาณิชย์คุมรับซื้อน้ำมันปาล์มห้ามต่ำกว่า19บาท/กก.

“พาณิชย์” ออกประกาศคุมราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบห้ามต่ำกว่า 19 บาท/กก. แก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ ขู่ใครซื้อต่ำเจอกฎหมายเล่นงาน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้หารือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยเห็นควรประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งจะกำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) ผู้ประกอบการซื้อหรือขายน้ำมันปาล์ม (Trader หรือ Broker) และผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในราคาไม่ต่ำกว่ากก.ละ 19.00 บาท และจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของราคาอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ และโรงงานสกัดต้องรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

นอกจากนี้ ยังมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ในกรณีที่พบว่าผู้ประกอบการดังกล่าวรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่าราคาที่กำหนดข้างต้น อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“กรณีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในบางพื้นที่หยุดรับซื้อผลผลิต และปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรพร้อมกัน กรมจะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีโรงงานสกัด ให้บริหารจัดการไม่ให้โรงงานสกัดหยุดหรือปิดรับซื้อพร้อมๆกัน” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า  ในระหว่างการประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าว หากพบว่ามีการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคาต่ำกว่าราคาที่ประกาศหรือรับซื้อผลปาล์ม ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยกระทรวงพาณิชย์จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

อย่างไรก็ตาม มาตรการประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ โดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ประชุมประเด็นปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยมีมติมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  หลังจากที่จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2561 จำนวน 15.18 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปี 2560 อยู่ที่ปริมาณ 14.24 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ทรงตัว ประกอบกับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบปลายปี 2560 อยู่ในระดับสูง ดังนั้นภาพรวมของทั้งปี 2561 จะมีปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกิน ทำให้ภาครัฐต้องเร่งรัดสนับสนุนให้มีการส่งออก เพื่อปรับสมดุลน้ำมันปาล์มให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ปัจจุบันราคาผลปาล์มดิบแหล่งผลิตสำคัญวันที่ 22 มี.ค. 2561 จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลดลงเหลือกก.ละ 3.30 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 19.25 บาท ในขณะที่ราคาตลาดโลก (มาเลเซีย) ลดลงเช่นกันเหลือกก.ละ 19.50 บาท

ข่าวอื่นๆ