ไทยจ่อขึ้นอันดับ1มูลค่าค้าออนไลน์สูงสุดในอาเซียน

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 09:58 น.
ไทยจ่อขึ้นอันดับ1มูลค่าค้าออนไลน์สูงสุดในอาเซียน
พาณิชย์หวังคนช็อปผ่านออนไลน์พุ่ง ดันมูลค่าการค้าปี 2564 เพิ่มเท่าตัว แตะ 5 ล้านล้าน ขึ้นแท่นแชมป์อาเซียน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายว่า การประชุมร่วมกับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-มาร์เก็ตเพลส) และผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) รายใหญ่ เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมการค้าออนไลน์ โดยกรมตั้งผลักดันยอดค้าขายผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซของไทยเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ซึ่งคาดว่าปี 2564 การค้าขายผ่านออนไลน์ของไทยมีมูลค่า 5 ล้านล้านบาท พร้อมขึ้นเป็นอันดับ 1 ประเทศ ที่มีมูลค่าค้าขายออนไลน์สูงที่สุดในอาเซียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเตรียมขับเคลื่อนผู้ประกอบการชุมชนในการใช้ช่องทางอี-คอมเมิร์ซทำการตลาดและกระจายสินค้าใน 3 แนวทาง คือ 1 พัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรม โดยการนำจุดเด่นของสินค้า ที่ผู้ประกอบการมีอยู่แล้วมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และใช้ช่องทางอี-มาร์เก็ตเพลสในการขยายช่องทางการตลาด โดยในปี 2561 ตั้งเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่อี-คอมเมิร์ซกว่า 1 หมื่นราย สร้างยอดขายได้มากกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับแนวทางที่ 2 คือ การสร้างบรรยากาศการซื้อขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ โดยกระตุ้นให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์มีตัวตนและความน่าเชื่อถือของร้านค้า ผ่านการให้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) จากกรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายออนไลน์ ก่อให้ธุรกิจเกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน และแนวทางที่ 3 การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ เช่น การจัดงานไทยแลนด์ ออนไลน์ เมกะ เซลส์ เป็นต้น ช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดออนไลน์ คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 100 ล้านบาท

นางกุลณี กล่าวว่า กรมคาดหวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างไร้กังวล รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าออนไลน์เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และขอรับเครื่องหมาย DBD มากขึ้น และใช้อี-คอมเมิร์ซ เป็นช่องทางการขยายตลาดและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมั่นคง