ภัยแล้งพ่นพิษกดรายได้เกษตรลุ้นปีนี้ขยับ5%

  • วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 07:57 น.

ภัยแล้งพ่นพิษกดรายได้เกษตรลุ้นปีนี้ขยับ5%

สศก.เผยรายได้เกษตรกรลดลง 17.4% เหตุภัยแล้ง 2 ปีต่อเนื่อง หวังปี 2560 เริ่มขยายตัว 3-5% ตามจีดีพีภาคเกษตร

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลสำรวจเจาะลึกภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร จากเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า 1 หมื่นครัวเรือน ในปี 2557/2558 และ 2558/2559 พบว่าหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้น 4.5% โดยเป็นหนี้ในภาคเกษตรปี 2558/ 2559 จำนวน 122,695 บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2557/2558 ที่มีหนี้สินประมาณ 117,346 บาท/ครัวเรือน/ปี ขณะที่รายได้ครัวเรือนลดลง 17.4% เป็นผลมาจากเกิดภาวะภัยแล้งต่อเนื่องช่วง 2 ปี

ทั้งนี้ สศก.คาดว่ารายได้ภาคเกษตรในปี 2559/2560 จะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของจีดีพีภาคเกษตรที่โตต่อเนื่องในปี 2560 ตั้งแต่ต้นปี โดยคาดว่ารายได้ภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 3-5% ของจีดีพีภาคเกษตรที่คาดว่าจะโตได้ถึง 4% มีปัจจัยสนับสนุนจากผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากสภาพดินฟ้าอากาศ ภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่มีแผนงาน/โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ระบบการ ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่โดยใช้ รูปแบบประชารัฐ เป็นต้น

"การสำรวจของ สศก. ใน 2 ปี พบว่า ในปี 2558/2559 เกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนลดลง 17.4% ซึ่งอยู่ในช่วงเกิดภัยแล้งโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง จึงทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตมาได้" น.ส.จริยา กล่าว

ข่าวอื่นๆ