แอร์พอร์ตลิงก์เร่งซื้อแบตฯสำรองหลังขบวนรถขัดข้อง

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 14:00 น.
แอร์พอร์ตลิงก์เร่งซื้อแบตฯสำรองหลังขบวนรถขัดข้อง
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เร่งจัดซื้อแบตสำรองหลังรถไฟฟ้าขัดข้องบริเวณสถานีมักกะสัน และสถานีรามคำแหง

นายวิสุทธิ์ จันมณี รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขอชี้แจงกรณีการบริหารจัดการแบตเตอรี่สำรองภายในขบวนรถไฟฟ้า หลังถูกพาดพิงทางสื่อโซเชียลมีเดียล ภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟฟ้าCity05 ขัดข้องชั่วคราวบริเวณสถานีมักกะสัน และสถานีรามคำแหงเมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาว่าบริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่สำรองภายในขบวนรถไฟฟ้าตามแผนการปฏิบัติที่วางไว้ ดังนี้

1.บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิตรถไฟฟ้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่สำรองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้ คือ

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างตั้งเรื่อง วันที่ 29 มีนาคม 2559 ฝ่ายจัดซื้อขอความเห็นชอบ วันที่ 8 เมษายน 2559 รับและเปิดซอง วันที่ 18 เมษายน 2559 ขออนุมัติซื้อ วันที่ 28 เมษายน 2559 เซ็นสัญญา วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ระยะเวลาสัญญา 210 วัน ครบกำหนดสัญญา วันที่ 4 มกราคม 2560 จัดส่งพัสดุ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจรับพัสดุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

และเมื่อได้รับแบตเตอรี่สำรองมาทางฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาท

3.การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่สำรองภายในขบวนรถไฟฟ้าได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่สำรองในขบวนรถไฟฟ้าตามขั้นตอนการปฏิบัติ โดยวางแผนดำเนินการในทุกวันพฤหัสบดี โดยจำเป็นต้องเปลี่ยนทีละขบวนเนื่องจากต้องใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร และการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละขบวนต้องใช้เวลา 4 – 5 วัน เพื่อกระตุ้นให้เซลล์แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองในรถไฟฟ้า City01 , City02 และ Exprss03 ไปแล้ว ส่วนรถไฟฟ้า City05 ซึ่งเป็นขบวนที่เกิดขัดข้องนั้นอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองตามขั้นตอนแผนการปฏิบัติ แต่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นก่อน

ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของขบวนรถไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติที่วางไว้ โดยเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของรถไฟฟ้าCity05 วันที่ 15 มีนาคม 2560 และดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองของขบวนรถไฟที่เหลือต่อไปจนเสร็จสิ้นตามแผน พร้อมทั้งจัดหาแบตเตอรี่สำรองเพื่อนำไว้เป็นอะไหล่ 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต