เชื่อมั่นผู้บริโภคมี.ค.ต่ำสุดรอบ149เดือน

วันที่ 03 เม.ย. 2557 เวลา 11:22 น.
เชื่อมั่นผู้บริโภคมี.ค.ต่ำสุดรอบ149เดือน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค. ต่ำสุดในรอบ149เดือน เหตุคนไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆ-การเมืองไม่นิ่ง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายธนวรรธน์   ผลวิชัย    ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดเผยถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค. อยู่ที่ระดับ68.8 ปรับลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่12 และต่ำสุดในรอบ149 เดือนนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2544 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยในอนาคต  อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงต่อเนื่องต่อไป 

นอกจากนี้ค่าครองชีพที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงในความรู้สึกของผู้บริโภคและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยงและผันผวนสูง ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและรายได้ของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มชะลอตัว