สั่ง"กสท-ทีโอที"เร่งแก้เน็ตขัดข้อง

วันที่ 01 ธ.ค. 2556 เวลา 23:09 น.
สั่ง"กสท-ทีโอที"เร่งแก้เน็ตขัดข้อง
กสทช.สั่ง"กสท-ทีโอที" เร่งแก้อินเทอร์เน็ตขัดข้อง เผยกระทบลูกค้ากว่า 9 หมื่นราย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่า การให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) เกิดเหตุขัดข้องทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการทั้งสองรายได้นั้น สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบไปยังผู้ให้บริการทั้งสองรายแล้วพบว่า มีความเสียหายในการใช้อินเทอร์เน็ตของ CAT กระทบลูกค้าประมาณ 90,000 ราย ในขณะที่ไม่กระทบลูกค้าของ TOT แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้ติดตามตรวจสอบและกำชับให้ผู้ให้บริการทั้งสองรายรวมทั้งรายอื่น ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เลขาธิการ กสทช. จะได้มีมาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ให้บริการต่อไป ตั้งแต่มาตรการกำหนดค่าปรับ ไปจนถึงการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะดูแลให้ประชาชนได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ แต่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรศัพท์ สามารถแจ้งและร้องเรียนมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200