วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนรถนำเที่ยว-บุคลากร

  • วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 20:10 น.

วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนรถนำเที่ยว-บุคลากร

สภาท่องเที่ยวฯ วอนรัฐเร่งบริหารจัดการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หลังขาดแคลนรถนำเที่ยวและบุคลากรชำนาญการ

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า จากที่มีนักท่องเที่ยวถึง 22.3 ล้านคนในปี 2555 และในปี 2556 นี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 24.3 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นหมู่คณะจากประเทศจีนและรัสเซีย ทำให้ขณะนี้มีปัญหาขาดแคลนรถนำเที่ยวและบุคลากรในการให้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริการนักท่องเที่ยวได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นายชวาลพงษ์  พงศ์จิระนิธิ นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนรถนำเที่ยวและบุคลากรขับรถนำเที่ยว นั้นมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น  กฎระเบียบและขั้นตอนในการขอจดทะเบียนรถใหม่ แหล่งเงินทุนในการกู้ยืม เนื่องจากไม่ยอมรับตัวรถเป็นทรัพย์สิน ประกอบกับตัวรถในประเทศมีกำลังผลิตได้น้อยลงจากการที่ผู้ประกอบการเพิ่งจะฟื้นตัวจากปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา  รวมถึงยังไม่มีการเตรียมพนักงานขับรถสำหรับนักท่องเที่ยวโดยตรง

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องใช้เวลาในการบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน   อย่างไรก็ตามสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ อาจต้องมีรถป้ายแดงออกให้บริการนักท่องเที่ยวบ้าง  จึงอยากขอให้รัฐ ผ่อนผันแก่ผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้การบริการรถนำเที่ยวเพียงพอต่อความต้องการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ