กสทช.ให้ทีวีทุกช่องทดลองออกอากาศดิจิตอล

  • วันที่ 04 มี.ค. 2556 เวลา 21:33 น.

กสทช.ให้ทีวีทุกช่องทดลองออกอากาศดิจิตอล

กสทช.มีมติให้ทีวีทุกช่องทดลองออกอากาศในระบบดิจิตอลคู่ขนานกับระบบอนาล็อกก่อนเปิดประมูล 3-7-9ใช้ช่องบริการชุมชน ขณะที่ 5-11-ไทยพีบีเอสใช้ช่องบริการสาธารณะ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. ว่าที่ประชุมมีมติออกประกาศแนวทางการออกอากาศทีวีระบบอนาล็อกคู่ขนานไปกับระบบดิจิตอล โดยแยกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.ช่องบริการที่เข้าข่ายบริการสาธารณะ ได้แก่ ช่อง 5, 11 และไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นช่องที่สามารถออกอากาศบนระบบอนาล็อกอยู่แล้วได้ไม่เกิน 10 ปีนั้น สามารถออกอากาศดิจิตอล โดยใช้สิทธิในส่วนของกิจการสาธารณะได้อยู่แล้ว โดยในเดือน พ.ค.2556 ไทยพีบีเอสจะเป็นรายแรกที่ได้รับใบอนุญาต และมีได้รับช่องสาธารณะ 2 ช่อง จาก 12 ช่อง ซึ่งจะทำให้ช่องบริการสาธารณะเหลือเพียง 8 ช่อง

2.ช่องบริการธุรกิจ คือ ช่อง 3,7 และ 9 นั้น เป็นช่องที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า การให้ใบอนุญาตนั้นจะต้องมาจากการประมูล ทั้งนี้ บอร์ด กสท. ได้มีมติให้ช่องดังกล่าวสามารถออกอากาศดิจิตอลคู่ขนานไปกับอนาล็อกเดิมได้ บนคลื่นช่องบริการชุมชน แต่ช่องดังกล่าวจะต้องส่งแบบคำขอเข้ามา โดยให้บริการในลักษณะทดลองทดสอบการออกอากาศเป็นดิจิตอลระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน จนกระทั่งการเปลี่ยนผ่านระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลเสร็จสิ้น แล้วมีการออกใบอนุญาตทีวีระบบดิจิตอลออกมา

พ.อ.นทีกล่าวอีกว่า การออกประกาศให้ช่องธุรกิจได้ทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลบนคลื่นของบริการชุมชนนั้น เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ช่องธุรกิจได้ลองออกอากาศก่อนมีการประมูล เพื่อให้การเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนั้น เป็นไปได้ทั้งหมด แต่ถ้ามีระบบดิจิตอลแต่ช่องบริการทั้ง 3 ช่อง ไม่ต้องการร่วมประมูลเพื่อขอใบอนุญาตเป็นดิจิตอล ทั้ง 3 ช่องนั้นก็สามารถออกอากาศในระบบอนาล็อกได้เหมือนเดิมตามสัญญาสัมปทานที่รองรับอยู่

"การดำเนินงานครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินใจบนประโยชน์ของผู้ประกอบการ แต่ตัดสินใจบนประโยชน์ของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ช่องบริการธุรกิจสามารถยื่นคำขอออกอากาศคู่ขนานบนคลื่นความถี่บริการชุมชนได้ตั้งแต่ขณะนี้ และเมื่อได้รับอนุญาตก็สามารถทดลองออกอากาศได้ทันที โดยการออกประเภทใบอนุญาตชุมชนจะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 ขณะที่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องราคาเริ่มต้นการประมูลทีวีดิจิตอล และโครงข่ายฯ"พ.อ.นทีกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ