กสทช.เปิดรับSMSร้องเรียนผ่านเบอร์1200ฟรี

วันที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 10:33 น.
กสทช.เปิดรับSMSร้องเรียนผ่านเบอร์1200ฟรี
สำนักงาน กสทช. เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน SMS 1200 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หวังช่วยให้ผู้บริโภคสะดวกมากขึ้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีการเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนในทุกปัญหาที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่ กสทช. กำกับดูแลผ่านช่องทาง SMS 1200 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายฐากร กล่าวต่อว่า ปัจจุบันพบว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนปัญหาการที่เกี่ยวกับการใช้บริการจากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมผ่านช่องทาง Call Center 1200 เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กับประชาชนผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สำนักงาน กสทช. จึงได้เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ปัญหาดังกล่าวผ่านทาง SMS 1200 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

“สำนักงาน กสทช. มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองผู้บริโภค และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ด้วยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายผ่าน Call Center 1200 หรือโทรสาร 0-2271-3516 และที่อีเมล์1200@nbtc.go.th และช่องทางล่าสุด SMS 1200” เลขาธิการ กสทช. กล่าวทิ้งท้าย