ผู้เลี้ยงสุกรวอนเข้าใจขึ้นราคาหน้าฟาร์ม

วันที่ 02 ก.พ. 2556 เวลา 14:18 น.
ผู้เลี้ยงสุกรวอนเข้าใจขึ้นราคาหน้าฟาร์ม
สมาคมสุกรแห่งชาติระบุขาดทุนมาเป็นปี วอนเข้าใจปรับราคาหน้าฟาร์มขึ้น ท้วงรัฐชะลอมาตรการคุมราคา

นายเกรียงศักดิ์  เสรีรัตน์ยืนยง นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และกรรมการบริหารสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ   เปิดเผยว่า    ขณะนี้ราคาสุกรได้ขยับขึ้นและทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงสุกรมาประมาณ 1 สัปดาห์  ราคาอยู่ที่ 67 บาท   ขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 65 บาท / กก.  แต่ปรากฏว่ารัฐบาลจะเข้ามาดำเนินการกับผู้เลี้ยงสุกรอีกคำรบหนึ่ง ซึ่งก่อนนั้นทางรัฐบาล ได้ออกมาตรการควบคุมผู้เลี้ยงสุกรมาแล้ว จนมีผลกระทบต่อกลไกการตลาด  ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ประสบภาวะขาดทุนอยู่ประมาณ 16 เดือน

“ผู้เลี้ยงสุกรประสบภาวะขาดทุนอยู่ 16 เดือน ฟาร์มของตน ขาดทุนประมาณ 4 ล้านบาท  ขนาด 500 แม่พันธุ์   และจากทั่วประเทศ จำนวน  60,000 แม่พันธ์   ขาดทุนเป็นเงินจำนวนมหาศาล ผู้เลี้ยงรายขนาดกลาง ขนาดเล็ก  ต้องทนภาวะขาดทุนไม่ได้ จนต้องชะลอการเลี้ยง และได้ยุติลงไปมาก  แต่พอมามีกำไร ในระยะนี้    รัฐบาลก็จะออกมาดำเนินการอีก   สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ   จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรองรับเอาไว้  ส่วนรายใหญ่ไม่มีปัญหา   เพราะมีเงินทุนสำรอง”

นายเกรียงศักดิ์   กล่าวอีกว่า ส่วนนโยบายขาดลดแม่พันธุ์สุกรของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ได้ทำการประชุมกันมาแล้ว 3 รอบ แต่ยังไม่มีข้อยุติเนื่องจากสุกรกลับมีราคาสูงขึ้น และขณะนี้จำนวนสุกรเริ่มลดลง  จึงจะต้องหาข้อสรุปถึงนโยบายอีกครั้ง สาเหตุที่ลดลง เพราะจากภาวะขาดทุนมาร่วม 16 เดือนทำให้ผู้เลี้ยงรายเล็กและกลางต้องหยุดกิจการ ประกอบกับอากาศร้อนสุกรโตช้า  ขณะที่ตลาดส่งออกเช่น จีน บริโภคเนื้อสุกรมาก จึงทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นพอให้ผู้เลี้ยงได้มีกำไร 2 บาท / กก.