การยกเลิกใช้บริการมือถือ

  • วันที่ 20 ม.ค. 2556 เวลา 21:51 น.

การยกเลิกใช้บริการมือถือ

โดย...มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ตโฟนที่มีให้เลือกใช้มากมาย และด้วยความสามารถของสมาร์ตโฟน ทำให้มีบริการต่างๆ หลากหลายตามไปด้วย ไม่ใช่แค่ต้องเสียเงินค่าโทรอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อน แต่ยังต้องจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะ 3จี หรือไวไฟ

หนึ่งในปัญหาการใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่หลายๆ คนเจอแล้วแก้ปัญหาไม่ตกคือ เรื่องการขอยกเลิกสัญญาณ หลายคนบอกว่ายุ่งยากและผู้ให้บริการมักใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการยังยอมอยู่ในสัญญาและยอมที่จะใช้บริการต่อไป

มีคำแนะนำจากศูนย์พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในการขอยกเลิกสัญญาการใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยุ่งยากให้ใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายบอกเลิกสัญญาส่งไปให้บริษัทผู้ให้บริการมือถือ จะส่งแฟกซ์หรือจดหมายอีเอ็มเอสก็ได้ แต่แนะนำให้เป็นจดหมายแบบลงทะเบียน เพราะจะมีผู้รับที่แน่นอน โดยเราต้องเก็บจดหมายไว้เป็นหลักฐานด้วย

แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายค้างกันอยู่ก็ให้ชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างเหลืออยู่ก่อนแล้วค่อยบอกยกเลิก เพราะเมื่อไม่มียอดค้างชำระใดๆ ต่อกันแล้ว ก็ถือเป็นสิทธิของเราที่จะสามารถบอกยกเลิกบริการได้ หรือในกรณีที่ไม่ได้เปิดใช้บริการซิมมือถือนั้น หรือเปิดใช้บริการเพราะหลงผิดคิดว่าเป็นซิมแบบเติมเงิน เพราะตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แต่กลับมีใบเสร็จส่งมาเรียกเก็บเงิน

ทำตามขั้นตอนนี้ก็สามารถขอยกเลิกใช้บริการและปฏิเสธค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ โดยการทำหนังสือชี้แจงไปยังบริษัทผู้ให้บริการ

***อยากรู้ข้อมูลดีๆเรื่องผู้บริโภคสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร"ฉลาดซื้อ" นิตยสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้บริโภค www.ฉลาดซื้อ.com, www.facebook/chaladsue และโทร.02-248-3737***

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ