ผ่อนผันน้ำหนักรถพ่วง58ตันไปอีก6ด.

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 20:31 น.
ผ่อนผันน้ำหนักรถพ่วง58ตันไปอีก6ด.
ก.คมนาคม ผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกำหนดน้ำหนักบรรทุกของรถพ่วงเป็น 58 ตัน ออกไปอีก 6 เดือน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยผลประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำหนักบรรทุกของรถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ ร่วมกับกรมทางหลวง และสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมมีมติผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศของกรมทางหลวง ที่กำหนดน้ำหนักบรรทุกรถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ ไม่เกิน 53 ตัน ออกไปก่อน 6 เดือน จากเดิมที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และระหว่างที่ผ่อนผันสามารถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 58 ตัน

สาเหตุที่ผ่อนผัน เนื่องจากการพิจารณาข้อตกลงร่วม 2 ฝ่ายย้อนหลังพบว่า กรมทางหลวงไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่รับปากไว้กับผู้ประกอบการรถบรรทุก โดยข้อตกลงกำหนดน้ำหนักไม่เกิน 58 ตัน ในปี 2554 และทยอยปรับลดลงเหลือ 53 ตัน ในปี 2555 สุดท้ายเหลือน้ำหนัก 50.5 ตัน ในปี 2556 โดยก่อนปรับลดให้มีการศึกษาเรื่องน้ำหนักที่เหมาะสมก่อน

นายชัชชาติ กล่าวว่า ระหว่างการผ่อนผัน กรมการขนส่งทางบกจะว่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลาง ทำการศึกษาน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสม โดยในวันที่ 14 มกราคมนี้ จะเชิญสมาคมขนส่งที่เกี่ยวข้อง 9 สมาคม มาลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าจะยอมรับผลการศึกษาในอีก 6 เดือนข้างหน้า และจะยึดเอ็มโอยูนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ ป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พอใจกับมติที่ประชุม และผู้ประกอบการพร้อมรับผลการศึกษาความเหมาะสมของน้ำหนักบรรทุกที่จะให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ศึกษาและพร้อมปฏิบัติตาม