เกษตรจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 16:14 น.
เกษตรจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูการเลี้ยงโค และกระบือ ให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กรมปศุสัตว์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและองค์กรต่างๆ จึงได้จัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556 โค – กระบือไทยก้าวสู่อาเซียน” ขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นงานที่เปิดให้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการผลิตโคเนื้อและกระบือของประเทศไทย การพัฒนาพันธุ์ ที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจการพัฒนาการผลิตโคและกระบือ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระบือและโคเนื้อ จัดแข่งขันการไถนา การประกวดวาดภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโค กระบือ การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้วย

นายยุคล เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรโคเนื้ออยู่จำนวน 6.33 ล้านตัว กระบือ 1.24 ตัว สามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 84,604 ตัว ลาว จำนวน 40,761 ตัว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,187.5 ล้านบาท