ส่งออกข้าวไทยลดทั้งปริมาณและมูลค่า

วันที่ 22 ธ.ค. 2555 เวลา 17:08 น.
ส่งออกข้าวไทยลดทั้งปริมาณและมูลค่า
11เดือนที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้ 6.4 ล้านตัน มูลค่า 1.35 แสนล้านบาท ลดลงทุกด้าน คาดทั้งปีส่งออกได้รวม 6.9 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานผลการส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ย.) มีปริมาณทั้งสิ้น 6.4 ล้านตัน มูลค่า 135,254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 10.1 ล้านตัน มูลค่า 178,809 ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณ 37% และ 25% ในด้านของมูลค่า ขณะที่ราคาข้าวส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่  684 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554

สำหรับ ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย ปริมาณ 1,259,782 ตัน , อิรัก ปริมาณ 732,241 ตัน , แอฟริกาใต้ ปริมาณ 357,351 ตัน, ไอวอรี่โคสต์ ปริมาณ 355,330 ตัน และ อินโดนีเซีย ปริมาณ 330,069 ตัน

ส่วนในเดือนธันวาคมนี้ คาดว่า จะมีการส่งออกประมาณ 5 แสนตัน เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความต้องการข้าวลดลง เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่จะชะลอการสั่งซื้อข้าวในช่วงปลายปี และผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่ราคาถูกกว่า ขณะเดียวกันคาดว่าการส่งออกข้าวนึ่งจะลดลงเพราะไนจีเรียนำเข้าข้าวนึ่งไปเป็นจำนวนมากแล้วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบข้าวขาวให้ประเทศอิรักที่ผู้ส่งออกประมูลได้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ตลาดในแถบเอเชีย เช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิฤดูใหม่จะนำเข้าข้าวคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่จำกัดเพื่อบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดการค้าข้าวปกตินั้น ประเทศไทยยังคงเสียเปรียบคู่แข่งมาก และยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งทั้งจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ซึ่งในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เวียดนามได้ปรับลดราคาข้าวขาว 5% ลงมาอยู่ที่ระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุดในตลาด เนื่องจากเวียดนามต้องเร่งระบายสินค้าออกจากคลังเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับผลผลิตฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้า รวมทั้งเพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อให้หันกลับมาซื้อข้าวเวียดนาม หลังจากผู้ซื้อบางส่วนย้ายไปซื้อข้าวราคาถูกกว่าจากแหล่งอื่น

"ขณะนี้ราคาข้าวขาวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งถึง 155-175 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยข้าวขาว 5% ของไทยเสนอขายที่ 585 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 425-435 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 415-425 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี)" สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุ