จำนำข้าวรอบใหม่อีก 4 แสนล้าน

วันที่ 31 ส.ค. 2555 เวลา 14:05 น.
จำนำข้าวรอบใหม่อีก 4 แสนล้าน
ธ.ก.ส.เผยปีหน้าใช้เงินรับจำนำข้าวกว่า 4 แสนล้านบาท คาดเริ่มต้นเดือน ต.ค. นี้ ระบุหากรัฐไม่ชำระเงินกู้คืน จะต้องจัดหาเงินมาให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการทั้ง 100%

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่ในฤดูกาลหน้า ประมาณการจะใช้วงเงิน 4.05 แสนล้านบาท จากจำนวนผลผลิตที่คาดว่าจะเข้าโครงการ 25 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวเปลือกนาปี 2555/2556 จำนวน 15 ล้านตัน และข้าวเปลือกนาปรัง 2556 จำนวน 10 ล้านตัน โดยกรอบดำเนินการต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา คาดว่าจะเริ่มเปิดรับจำนำได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการจำนำพืชผลการเกษตรอื่นๆ อีก ตามนโยบายรัฐบาล เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ส่งผลให้ในปีงบประมาณหน้า ต้องใช้วงเงินเพื่อดำเนินโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรทั้งสิ้น ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท

สำหรับ การรับจำนำข้าวนาปรัง 2555 รอบพิเศษนั้น คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เห็นชอบให้ขยายโครงการรับจำนำข้าวนาปรัง 2555 เพิ่มอีกกว่า 2 ล้านตัน ใช้วงเงินเพิ่มอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท แต่การขยายปริมาณรับจำนำรอบพิเศษ ยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ตั้งไว้ที่ 2.69 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีนี้ ธ.ก.ส. ใช้วงเงินในโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรทั้งหมด ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งสิ้น 3.06 แสนล้านบาท เป็นเงินจาก ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินกู้ที่รัฐบาลจัดหามาเพิ่มเติม