ปี54สินค้าไทยใช้สิทธิภาษีจีพีเอสเพิ่ม14%

วันที่ 27 ก.พ. 2555 เวลา 17:02 น.
ปี54สินค้าไทยใช้สิทธิภาษีจีพีเอสเพิ่ม14%
ปี 2554 สินค้าไทยใช้สิทธิจีเอสพี 61% มูลค่า 1.47 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% โดยใช้สิทธิกับประเทศอียูมากที่สุด

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ของปี 2554 (ม.ค.- ธ.ค.) ไทยส่งออกภายใต้สิทธิจีเอสพีทุกระบบมีมูลค่า 1.47 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.31% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการใช้สิทธิ 1.28 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และคิดเป็นสัดส่วน 61.23% เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับจีเอสพีทั้งหมด ที่มีการส่งออกรวมมูลค่า 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้สิทธิจีเอสพี ของไทยแยกเป็นรายประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป มีการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิจีเอสพี 1.39 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 9,321.26 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิ 66.91% สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิ 6,865.91 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 3,719.57 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 54.17% ตุรกีได้รับสิทธิ 929.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 739.68 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 79.56%

สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิ 805.01 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 335.42 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 41.67% แคนาดาได้รับสิทธิ 656.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 267.83 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 40.48% รัสเซียและรัฐอิสระต่างๆได้รับสิทธิ 260.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 185.25 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 71.18% นอร์เวย์ได้รับสิทธิ 170.43 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 85.21 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 50.00% และญี่ปุ่นได้รับสิทธิ 391.45  ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้สิทธิ 47.79 ล้าน         

“ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สิทธิจีเอสพี รวม 8 ระบบ 44 ประเทศ แก่สินค้าไทย แต่ไทยยังคงใช้สิทธิได้ไม่เต็มตามโควตาที่ได้รับ โดยมีสัดส่วนการใช้สิทธิรวมขณะนี้อยู่ที่ 61.23% เกินครึ่งไม่มาก ซึ่งกรมฯ ขอให้ผู้ประกอบการที่จะทำการส่งออกสินค้าไปยังทั้ง 44 ประเทศนี้ ให้ตรวจสอบดูก่อนว่าสินค้านั้นๆ ได้รับสิทธิจีเอสพีหรือไม่ ถ้าได้ก็ควรจะขอใช้สิทธิในการลดต้นทุนสินค้า เพื่อทำให้สินค้าแข่งขันได้ดีขึ้น”นายสุรศักดิ์ กล่าว

สำหรับสินค้าที่ใช้สิทธิจีเอสพีสูงในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วน 78% ของการใช้สิทธิจีเอสพีทั้งหมด และสินค้าเกษตรคิดเป็นสัดส่วน 22% โดยสินค้าที่ใช้สิทธิสูง ได้แก่ ยานยนต์สำหรับขนส่ง เครื่องประดับทำจากเงิน ถุงมือยาง เครื่องปรับอากาศ เลนส์แว่นตา ยางเรเดียลรถบรรทุก สับปะรดกระป๋อง ยางเรเดียลรถยนต์นั่ง เป็นต้น