น้ำท่วมฉุดดัชนีอุตฯต.ค.ต่ำสุดรอบ26เดือน

วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 11:08 น.
น้ำท่วมฉุดดัชนีอุตฯต.ค.ต่ำสุดรอบ26เดือน
ส.อ.ท.เผย น้ำท่วม! ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ลดต่ำในรอบ26 เดือน แตะ 89.0

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน ต.ค. 2554 พบว่าค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับลดลงจาก 90.7 ในเดือนก.ย. ลดลงต่ำสุดในรอบ 26 เดือน ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการผลิตที่เสียหายรุนแรง ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ยานยนต์ ชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่ต้องหยุดการผลิต เนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต กระทบต่อการจ้างงาน และรายได้ของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสะท้อนถึงการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวลง

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  อยู่ที่ระดับ 101.3 เพิ่มขึ้นจาก 94.0 ในเดือนก.ย. เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ จะอยู่ในช่วงฟื้นฟูการผลิตและภาคครัวเรือน ทำให้ต้องมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ภาครัฐควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมในอนาคต ชะลอการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แก้ปัญหาแรงงานขาด จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งแก้ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน และมีราคาสูง