logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ปิดเซ็นทรัลลาดพร้าว-รามอินทรา-ปิ่นเกล้าถึง6พย.

ปิดเซ็นทรัลลาดพร้าว-รามอินทรา-ปิ่นเกล้าถึง6พย.

04 พฤศจิกายน 2554

เซ็นทรัลพัฒนา เผย จะปิดสาขาลาดพร้าว-รามอินทรา-ปิ่นเกล้า ถึง 6 พ.ย. รอประเมินน้ำท่วม

เซ็นทรัลพัฒนา เผย จะปิดสาขาลาดพร้าว-รามอินทรา-ปิ่นเกล้า ถึง 6 พ.ย. รอประเมินน้ำท่วม

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว,  ปิ่นเกล้า และ เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ยังคงปิดให้บริการต่อจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 และจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ท่านทราบ

และเนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง จึงมีปรับเวลาปิดศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันนี้ ดังนี้

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จะปิดให้บริการในเวลา 20.00 น.  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10   พฤศจิกายน 2554

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จะปิดให้บริการในเวลา 20.00 น.

เซ็นทรัลพลาซา บางนา, พระราม 2 และ พระราม 3 จะปิดให้บริการในเวลา 21.00 น.

เซ็นทรัลเวิลด์ จะปิดให้บริการในเวลา 22.00 น.
 
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้