สุวรรณภูมิเสริมคันดินรับน้ำท่วม

วันที่ 15 ต.ค. 2554 เวลา 12:49 น.
สุวรรณภูมิเสริมคันดินรับน้ำท่วม
สนามบินสุวรรณภูมิไม่ประมาท ! เพิ่มกระสอบทราย-คันดินสูง 3.5 เมตร ระยะทาง 23 กิโลเมตรรอบสนามบิน มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบ