logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
'ศุภชัย'เตือนไทยรับมือเผชิญหน้า10ความเสี่ยง

'ศุภชัย'เตือนไทยรับมือเผชิญหน้า10ความเสี่ยง

18 มกราคม 2561

อดีตเลขาธิการอังค์ถัด เตือนไทยรับมือ 10 ปัจจัยที่ท้าทายใน 10 ปีข้างหน้า

อดีตเลขาธิการอังค์ถัด เตือนไทยรับมือ 10 ปัจจัยที่ท้าทายใน 10 ปีข้างหน้า

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) ปาฐกถา หัวข้อ "ความท้าทายบนเวทีการค้าและเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า" ว่า ใน 10 ปีข้างหน้า มี 10 ประเด็นท้าทายที่ต้องเตรียมรับมือ คือ 1.การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรอบต่อไป เช่น ฟองสบู่คริปโตเคอเรนซี หรืออี-คอมเมิร์ซ 2.ความไม่เท่าเทียม หรือความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น 3.กระบวนการเชื่อมโยงโลกลดน้อยลง จากการกีดกันหรือนโยบายเฉพาะของประเทศนั้นๆ

สำหรับ 4.การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เข้าสู่ยุคดิจิทัล 5.การเปลี่ยนศูนย์อำนาจของโลก ที่มาสู่จีน เอเชีย และประเทศตลาดเกิดใหม่ 6.สหประชาชาติตั้งแผนยุทธศาสตร์ 2030 มุ่งสู่การสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน ที่ทำให้แต่ละประเทศต้องมีความระมัดระวัง เน้นแบบพอเพียง

ข้อ 7.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 8.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ 9. ความผันผวนของค่าเงิน และ 10.เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ