logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

แบงก์ปิดตัว230สาขา

12 มกราคม 2561

ปี 2560 แบงก์พาณิชย์ปิดไป 230 สาขา กรุงไทยแชมป์ปิดสูงสุด 92 สาขา ดันกรุงเทพขึ้นแท่นจำนวนสาขามากสุดแทน

ปี 2560 แบงก์พาณิชย์ปิดไป 230 สาขา กรุงไทยแชมป์ปิดสูงสุด 92 สาขา ดันกรุงเทพขึ้นแท่นจำนวนสาขามากสุดแทน

แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้เปิดเผยสถิติจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์เดือน ธ.ค. 2560 พบว่า ปีที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ในไทยมียอดปิดสาขาไปทั้งสิ้น 230 สาขา หรือลดลง 3.28% เหลือ 6,786 สาขา สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแทนการใช้บริการสาขา ทำให้ความจำเป็นของสาขาธนาคารพาณิชย์ลดลง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยจัดเป็นธนาคารที่มียอดการปิดสาขาสูงสุด 92 สาขา หรือจากที่เคยเป็นธนาคารที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ 1,213 สาขา เมื่อปี 2559 ก็ลดเหลือ 1,121 สาขา กลายเป็นธนาคารที่มีสาขามากเป็นอันดับ 3 ขณะที่ธนาคารกรุงเทพแซงขึ้นมาเป็นธนาคารที่มีจำนวนสาขามากอันดับ 1 คือ 1,168 สาขา เพิ่มขึ้น 11 สาขา จากปี 2559 ตามด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ที่มี 1,161 สาขา ลดลง 9 สาขา

สำหรับธนาคารที่มีจำนวนสาขาลดลงมากอันดับ 2 รองจากกรุงไทย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ลดลง 82 สาขา เหลือ 1,028 สาขา ตามด้วยธนาคาร ธนชาตที่ลดลง 69 สาขา เหลือ 524 สาขา ธนาคารทหารไทยลดลง 21 สาขา เหลือ 432 สาขา

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน กล่าวว่า ปีนี้คงได้เห็นธนาคารต่างๆ ปิดสาขารวมกันอีกหลาย 100 สาขา

ขณะที่อนาคตการใช้บริการธนาคารผ่านดิจิทัลมากขึ้นแน่นอน เพราะคนเห็นความคุ้มค่ามากขึ้น ไม่ต้องมาสาขา ประกอบกับเมื่อปิดสาขาถึงระดับหนึ่งคนจะเริ่มไม่สะดวกไปสาขาเป็นการบังคับให้คนต้องทดลองใช้ดิจิทัล