ข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการโรงแรมในยุค New Normal

วันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 14:40 น.
ข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการโรงแรมในยุค New Normal
คอลัมน์ Great Talk

ผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวมากมายต้องปิดตัวลงในช่วง Lockdown นั้นทำให้สูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก

ช่วงเวลาดังกล่าว กลับกลายเป็นช่วงเวลาของความทุกข์ที่เราต้องฝ่าไปด้วยกัน ฉบับนี้เรามาดูข้อผิดพลาดของผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวกันครับ

ไม่ใช้ช่วงพักให้เป็นประโยชน์ ช่วง Lock Down ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมากมายต้องหยุดกิจการ เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก ผู้บริหารโรงแรมบางแห่ง เลือกวิธีการที่จะปิดห้องพักต่างๆ รอจนกว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง

นั้นคือข้อผิดพลาดอย่างแรก เคสล่าสุด ผมไปโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย เปิดห้องเข้าไป กลิ่นอับชื้นของพรม กลิ่นอับชื้นของห้องน้ำและผ้าปูที่นอน ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเป็นอย่างมาก

ข้อแนะนำที่ควรทำ คือ หมั่นดูแลเรื่องกลิ่นอับและความสะอาดของพรมหรือผ้าปู เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ควรรอให้ถึงวันปล่อย lock down แล้วพึ่งเริ่มทำความสะอาดไม่บริหารเวลาการทำงานของพนักงาน

วิกฤติที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการย่อมต้องมีการปรับรูปแบบตารางเวลาทำงานของพนักงาน เช่น ชะลอการจ้างงาน การทำงานที่บ้าน work@home สมัครใจลาออกหรือคัดเลือกพนักงาน บางกลุ่มให้ออกนั้น ทำให้เราอาจไม่มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ

ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วย รอให้ตลาดพร้อมจึงทำตลาด ข้อนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักรอคอย ให้เปิดตลาดก่อน จึงค่อยทำตลาดแท้ที่จริงแล้วเราต้องทำการตลาดรอให้ลูกค้ามองเห็น นั้นจึงจะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการเราก่อน คู่แข่งขัน

ทำแบบเดิมแต่ต้องการสิ่งใหม่ รูปแบบการบริการควรต้องเปลี่ยนไป จาก เสิร์ฟ welcome drink ธรรมดา อาจต้องมีการนำแอลกอฮอลหรือมีการมอบหน้ากากให้กับผู้เข้าพัก เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นที่จดจำ

การปัดความรับผิดชอบ หัวหน้างานที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อทีมงานที่รองลงมา หากมีเคสของลูกค้าใดๆก็ตามมีปัญหาควรแสดงความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกน้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อทีมงาน

นี่คือตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เราเก็บมาจากตัวอย่างจริงในช่วงโควิด หวังว่าอาจเป็นความรู้ให้ผู้ประกอบการได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันฉบับหน้าครับ

บทความแนะนำ