ถึงคราวเกษตรกรมีเฮ เยียวยาระลอกใหม่

วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 12:35 น.
ถึงคราวเกษตรกรมีเฮ เยียวยาระลอกใหม่
คอลัมน์ Great Talk

ผ่านพ้นไปจาก “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ตอนนี้มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ มีผู้ที่ผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น 22.3 ล้านราย

มาถึงคราวเกษตรกรกันบ้างโดยทางการเยียวยาเกษตรกรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

เกษตรกลุ่มที่ 1 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียเกษตรกรแล้ว และได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562/63 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะมีข้อมูลบนเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com มีประมาณ 8.35 ล้านราย 

  • -ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชน หากชื่อไม่ตกหล่น ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตร

กลุ่มที่ 2 : เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

(เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่ แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร -ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชน -พบรายชื่อยังไม่ได้ปรับปรังไปแจ้งปรับปรุงที่ผู้นำชุมชน /อสม./สำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใน 15 พ.ค. 63

คนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อปลูกพืชตามเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชน /อกม/ สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พ.ค.63

*ทั้งกลุ่ม 1 และ 2 รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการ * ผู้มีสิทธิคือผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้น

จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเมื่อไหร่

  • คาดว่าจะเริ่มทยอยโอนเงินรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้
  • จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรกลุ่มที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (โดยสามารถเริ่มแจ้งบัญชีธนาคารผ่าน www.เยียวยาเกษตร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ท่านใดเข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นลองไปลงทะเบียนกันนะครับ

บทความแนะนำ