logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
SWAP & GO ตอบโจทย์ขนส่งอนาคต | BizJourney EP.14

SWAP & GO ตอบโจทย์ขนส่งอนาคต | BizJourney EP.14

24 กันยายน 2564

เปลี่ยนแบตฯ 60 บาท เดลิเวอรีได้ตลอดวัน!!

SWAP & GO ธุรกิจสตาร์ทอัป ที่มองเห็น Pain Point มลภาวะอากาศในสังคมที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากยวดยานต์พาหนะ และเหล่าไรเดอร์ที่ให้บริการเดลิเวอรี ที่เป็นจุดพลิกทางธุรกิจในการพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ด้วยบริการ สลับเปลี่ยนแบตเตอรีให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้งานบริการขนส่งไปต่อได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด

#PostToday #โพสต์ทูเดย์ #BizJourney #Swap&Go #พลังงานสะอาด#PostToday #โพสต์ทูเดย์ #ก้าวใหม่ให้ความต่างอย่างมืออาชีพ