SWAP & GO ตอบโจทย์ขนส่งอนาคต | BizJourney EP.14

วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 15:37 น.

SWAP & GO ธุรกิจสตาร์ทอัป ที่มองเห็น Pain Point มลภาวะอากาศในสังคมที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากยวดยานต์พาหนะ และเหล่าไรเดอร์ที่ให้บริการเดลิเวอรี ที่เป็นจุดพลิกทางธุรกิจในการพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ด้วยบริการ สลับเปลี่ยนแบตเตอรีให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้งานบริการขนส่งไปต่อได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด

#PostToday #โพสต์ทูเดย์ #BizJourney #Swap&Go #พลังงานสะอาด#PostToday #โพสต์ทูเดย์ #ก้าวใหม่ให้ความต่างอย่างมืออาชีพ