logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เส้นทางขนมเปี๊ยะร้อยล้าน "เอพริล เบเกอรี่" | BizJourney EP.3

13 มกราคม 2564

"คุณอร -กนกกัญจน์ มธุรพร” อดีตแอร์โฮสเตสสาวสวยที่ผันตัวเองมาเป็น เจ้าของธุรกิจ "เอพริล เบเกอรี่" ขนมเปี๊ยะร้อยล้าน ได้ภายในเวลา 3ปี

BizJourney Ep.3 พาไปรู้จัก “อร -กนกกัญจน์ มธุรพร” อดีตแอร์โฮสเตสสาวสวยที่ผันตัวเองมาเป็น เจ้าของธุรกิจ "เอพริล เบเกอรี่" ขนมเปี๊ยะร้อยล้าน ได้ภายในเวลา 3ปี

เธอขอมาบอกเล่าแนวคิดการทำธุรกิจส่วนตัว ที่เกิดขึ้นจากความชอบและลงมือทำด้วยสองมือ จนได้ "เปี๊ยะไส้หมูแดง" สูตรซิกเนเจอร์ ที่ต่อยอดสู่ความสำเร็จถึงในวันนี้