รัฐเร่งกระตุ้นคนไทยใช้พลังงานทดแทนครอบคลุม8หมื่นชุมชนทั่วประเทศ

  • วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 09:54 น.

รัฐเร่งกระตุ้นคนไทยใช้พลังงานทดแทนครอบคลุม8หมื่นชุมชนทั่วประเทศ

รมว.พลังงานเผยชาวบ้านขานรับ“ไทยนิยมยั่งยืน” เร่งกระตุ้นคนไทยใช้พลังงานทดแทน  ครอบคลุม 8 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ   เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน  เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”  ครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,663 ตำบล  รวมถึง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมเกือบ 83,151 หมู่บ้านทั่วประเทศ 

ทั้งนี้  แนวทางเรื่องไทยนิยมยั่งยืน ด้านการใช้พลังงานทดแทน จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น เพราะคนในชุมชนจะเริ่มใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมกับตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน  ที่จะช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงได้

“การทำงานของเราคือต้องบอกได้ว่าพื้นที่ไหนมีศักยภาพเกี่ยวกับพลังงานในด้านใดจะให้คำแนะนำกับประชาชนและชุมชนได้อย่างไร เพื่อให้เกิดการลงทุน เช่นเรื่องของพลังงานไฟฟ้า จากขยะ  จากชีวมวล หรือชีวภาพ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีศักยภาพทางด้านพลังงานที่แตกต่างกันไป ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเชื่อมั่น เกิดทัศนคติที่ดีต่อกระทรวงพลังงาน จนพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ถ้าทุกคนเข้าใจจะช่วยป้องกันการบิดเบือน โจมตีกล่าวหากระทรวงพลังงานในแง่ลบให้น้อยลง หรือหมดไป โดยช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านขานรับนโยบายเป็นอย่างดี และขอให้รัฐบาลผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง”

รมว. พลังงานย้ำว่า  โครงการไทยนิยมยั่งยืน  คือการต่อยอดแนวคิดโครงการประชารัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง

ข่าวอื่นๆ