"วิษณุ"ชี้ทอท.ต้องทำตามมติผู้ตรวจฯเปิดจุดส่งมอบดิวตี้ฟรี

  • วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 15:08 น.

"วิษณุ"ชี้ทอท.ต้องทำตามมติผู้ตรวจฯเปิดจุดส่งมอบดิวตี้ฟรี

"วิษณุ"ชี้หากทอท.ไม่เปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดภาษีตามมติผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องมีสิทธิ์ฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายได้

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.เวลา 13.10 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ทำหนังสือส่งไปยังบริษัท ท่าอากาศยานไทย เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 เพื่อให้ดำเนินการเปิดจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 ก.ค.นี้ หากไม่ดำเนินการเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่ว่า ยังไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว แต่เขามีวิธีออกหนังสือได้หลายแบบไม่ทราบออกแบบไหน จะออกแบบเป็นลักษณะมติผู้ตรวจระบุว่าต้องให้ดำเนินการ ถ้าไม่ทำก็ไม่ถึงขนาดผิด แต่ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องทางอื่นต่อไปได้ส่วนหากไม่บังคับว่าต้องทำหนังสือบางฉบับเป็นเพียงคำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าแก้ไขได้ก็แก้ไขตาม แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ทำหนังสือตอบกลับไป เมื่อตอบกลับไปแล้วเขาเข้าใจก็จบ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะทำหนังสือท้วงไปอีกครั้ง และถ้ายังไม่ดำเนินการทำตามเขาก็จะฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาการและรายงานต่อไป

เมื่อถามว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า จะต้องไปจนถึงจุดสุดท้ายเสียก่อน เวลานี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องโต้ตอบกันไปมาอยู่ มีหลายเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้ตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม เมื่อส่วนราชการตอบกลับไปและเขาเข้าใจฟังขึ้นยุติก็จบ ยังไม่เป็นเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นต้น แต่ถ้าไปถึงขั้นปลายอาจจะเข้าข่ายและฟ้องมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะไม่ทำตามก็อธิบายตอบกลับไป  และถ้าเขายืนยันว่าต้องทำก็ต้องฟ้องร้องกัน ส่วนกรณีดังกล่าวจะไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือไม่ ตนไม่ทราบ เพราะไม่รู้ว่าคืออะไร

“ผมตอบตรงๆยากต้องเอาเรื่องมาพูดกันเป็นเรื่องๆ เพราะการไม่ปฏิบัติตามผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นมาตรา 157 ในตัวเอง เพราะมาตรา 157 คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต แต่ปัญหาคือ อย่างไรเรียกว่าไม่ชอบ อย่างไรเรียกว่าทุจริต ฉะนั้นถ้าตอบกลับไปว่าทำตามไม่ได้ เช่น เพราะอย่างนั้น อย่างนี่ เป็นมติครม. ถ้าทำตามจะผิดมติครม.อย่างนั้นเขาก็ไม่ผิด” นายวิษณุ กล่าว

ข่าวอื่นๆ