logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดรอบ36เดือน

21 กุมภาพันธ์ 2561

ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวสูงสุดรอบ 36 เดือน เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3

ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวสูงสุดรอบ 36 เดือน เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3

นายเจน  นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือน ม.ค.2561 จำนวน 1,045 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ  91.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.1 ในเดือน ธ.ค.2560 และเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 36 เดือน นับตั้งแต่เดือน ม.ค.2558

ทั้งนี้ค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ โดยในเดือน ม.ค. พบว่า ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3  มีปัจจัยบวกจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560

ขณะเดียวกันปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาท ในการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิต ทั้งจากราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ส่งผลกระทบต่อราคาขายของผู้ประกอบการส่งออก

ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ระดับ 101.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 102.8 ในเดือน ธ.ค.2560 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี