มาฆบูชาปี ๒๕๕๔ ณ วัดเวฬุวันฯอินเดีย(ตอน ๔)

  • วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา 08:29 น.

กราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพ

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

กราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันได้ติดตามอ่าน “ธรรมส่องโลก” มาเป็นระยะๆ จึงได้ทราบศาสนกิจของพระอาจารย์ในอินเดีย โดยเฉพาะ “งานมาฆบูชาโลก” อยากทราบว่าปีนี้ มีการจัดงานมาฆบูชาที่อินเดียอีกหรือไม่ ควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยได้ทราบจะได้ร่วมอนุโมทนา หรือหากจะร่วมทำบุญเพื่อจัดงานมาฆบูชาด้วย จะส่งปัจจัยไปที่ใคร หมายเลขบัญชีอะไร หรือหากจะมีญาติธรรมสนใจไปร่วมงานด้วย จะประสานงานได้ที่ใดค่ะ

สุดท้ายหวังว่าคงจะได้รับความรู้จากพระอาจารย์ตลอดไป โดยเฉพาะงานเผยแพร่ศาสนาในอินเดีย

ด้วยความเคารพยิ่ง

นิธินันท์/กรุงเทพฯ

วิสัชนา : ดังนั้น เมื่อมีการเตรียมต้นกล้ามหาโพธิ์ขึ้น เพื่อทดแทนต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบัน ณ ดินแดนสังเวชนียสถานตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า (พุทธคยา) ในปีนี้นั้น จึงได้มีการไปอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา หรือตัมพปัณณิทวีปในอดีต โดยมีการเตรียมการปลูกลงบนแผ่นดินตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พุทธคยา ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๔ นี้ เพื่อเตรียมสำรองไว้ หากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำแหน่งตรัสรู้เกิดสิ้นอายุ ล้มตายไปตามสภาพธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงอำนาจแห่งมรณกาลนั้นได้ ซึ่งประธานสงฆ์ในพิธีการปลูกต้นกล้าพระศรีมหาโพธิ์ในครั้งนี้ คือ พระสังฆราชา นิกายสยามอุบาลีวงศ์ จากประเทศศรีลังกาและตัวแทนของรัฐบาลอินเดีย ด้วยภารกิจสำคัญดังกล่าว

ด้วยวัยที่ชรามากแล้วของพระสังฆราชา แห่งสยามอุบาลีวงศ์ ประกอบกับมีโรคประจำตัว คือ ต้องล้างไตอยู่เป็นระยะๆ จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเปิดงาน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เนื่องในงานมาฆบูชาโลกได้ แต่ได้มี “สาส์นจากสังฆนายก แห่งสยามอุบาลีวงศ์/ศรีลังกา” ไปแทน โดยอาตมาจะเข้ากราบถวายความเคารพ และรับสาส์นจากองค์สังฆนายกท่าน ในตอนเย็นวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ ณ มหาโพธิสมาคม (พุทธคยา) ซึ่งนับได้ว่าเป็นความเมตตาอย่างเป็นที่สุดแล้ว จากประธานคณะสงฆ์ (สยามอุบาลีวงศ์) ของประเทศศรีลังกา ทั้งนี้เพื่ออัญเชิญสาส์นไปอ่านประกาศในวันเปิดงานมาฆบูชา ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร

สำหรับในส่วนความพร้อมของการจัดงานมาฆบูชาในปีนี้นั้น คงจะดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะความพร้อมเพรียงของชาวพุทธ ทั้งในอินเดียและชาวพุทธจากประเทศไทยของเรา ที่เป็นคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว ประการสำคัญคือ การได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ให้ชาวพุทธสามารถใช้สถานที่วัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนป่าเวนูวัน (Venuvan) กำกับดูแลโดยหน่วยงานป่าไม้ของรัฐบาลอินเดีย เพื่อจัดงานมาฆบูชาได้เป็นครั้งที่ ๒ แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะเป็นศาสนาฮินดูส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ อย่างที่หลายๆ คนวิตกกังวล โดยเฉพาะจากรัฐบาลท้องถิ่น (รัฐพิหาร) เราได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าวิปของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ซึ่งอาตมาเพิ่งเดินทางไปเข้าพักอยู่ที่วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๒๐๒๒ ม.ค. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อากาศหนาวจัดมาก อาตมามีกุฏิเล็กๆ พร้อมห้องน้ำอยู่ใน เขตวัดเวฬุวัน ตรงส่วนศาลากรรมฐาน (Meditation Hut) ขณะนี้กำลังรื้อปรับปรุงหลังคาของ ศาลา Meditation ซึ่งถูกกิ่งไม้หักตกลงมาใส่ ด้วยพายุพัดผ่านเมื่อหลายเดือนผ่านมาแล้ว หน่วยงานป่าไม้เขายังไม่มีงบประมาณซ่อมแซม

ทางเราชาวพุทธจึงต้องรับภาระซ่อมแซมเอง เพราะจะได้เสร็จทันใช้งานเฉลิมฉลองมาฆบูชาโลก วันที่ ๑๖๑๙ ก.พ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะศรัทธาชาวไทย เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันออกปัจจัยซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหมด (ใช้ของเก่าบ้าง ตามสภาพที่ใช้งานได้) ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวพุทธ ที่ได้ร่วมซ่อมแซมเสนาสนะในวัดเวฬุวันมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา เรื่องดังกล่าวคิดว่าคงไม่มีปัญหาในค่าใช้จ่าย เพราะคงจะจัดรวมกันไปในหมวดการสร้างปะรำพิธี การจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดงานทั้งหลาย รวมถึงการเตรียมสิ่งของต่างๆ การดูแลอาหารพระสงฆ์ ตลอดจนถึงการเดินทาง ก็มีการทำบุญจากศรัทธาชาวไทยเราเป็นหลัก

ในส่วนการจัดงานที่ดิคชาภูมี นครนาคปุระนั้น ชาวพุทธในอินเดียเขาก็ช่วยกันรวบรวมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงาน และคงจะมีจากพวกเราสนับสนุนบ้างบางส่วน เรื่องดังกล่าวนี้ หากญาติโยมใคร่ต้องการทราบรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณจันทิมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๘๔๕๔๐๖๗ หรือคุณจินตนา ๐๘๖๙๐๕๖๐๔๐ ซึ่งคงจะให้คำแนะนำได้ว่า จะเดินทางไปร่วมได้ไหม หรือได้อย่างไร หรือจะร่วมทำบุญเพื่อจัดงานได้ที่ไหน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ