สังคมไทยกำลังเข้าสู่ “วัฒนธรรมสองขั้ว : ปะทะสองความคิด”

วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 10:26 น.
สังคมไทยกำลังเข้าสู่ “วัฒนธรรมสองขั้ว : ปะทะสองความคิด”
โดย อุทัย มณี        

*******************

ในฐานะคนที่เติบโตมาจากสายอนุรักษ์นิยม ที่อยู่กับจารีต ประเพณีอันเก่าแก่อย่างสถาบันสงฆ์ ค่อนข้างเห็นใจกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศในขณะนี้

ในขณะเดียวกันพวกเราในฐานะคนรุ่นเก่าที่ถูกคนรุ่นใหม่ขนานนามว่า สายอนุรักษ์นิยม ก็ต้องยอมรับ “ความคิดเห็นของเยาวชนคนรุ่นใหม่”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองยามนี้ ที่นิสิต นักศึกษา รวมทั้งเยาวชน เรียกร้องให้รัฐบาลลาออก หยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับฟัง

ความคิดคนสอนรุ่น หากถูกหยิบยกขึ้นมาบนเวที ย่อมไม่นำมาซึ่ง “ความรุนแรง” สุดท้ายยามนี้รัฐบาลคงโหยหา “นักเจรจา ,นักสันติวิธี” ที่พระคุณเจ้าสายมหาจุฬา ฯ เรียกว่า “วิศวกรสันติภาพ”

ความผิดพลาดของรัฐบาลที่ผ่านมา คือ ยกเลิกวิชาหน้าที่พลเมือง และละเลยการปลูกฝังความรู้รักสามัคคี รวมทั้งค่านิยมของความเป็นไทย และรวมทั้งละเลย สถาบันสงฆ์...ที่เคยมาร่วมกัน “สร้างอนาคตของชาติ” ภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่มีพุทธศาสนาเป็แกน

# พระพุทธศาสนามั่นคง..ทุกสถาบันอยู่รอด

ความไม่ใส่ใจของชนชั้นอำนาจในสถาบันสงฆ์ ปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปูยี้ปูยำ พระเถระผู้ใหญ่ ปล่อยให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มคนจ้วงจาบคณะสงฆ์ แล้วตบรางวัล แบบอยู่อิ่มหมีพลีมัน ซ้ำยังลอยหน้าลอยตา นั่งอยู่ในสภา นั่งอยู่ในตำแหน่งสูง ๆ ก่อให้เกิดความรู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจ ทั้งญาติโยมของพระเถระเหล่านั่น รวมทั้งวงศาคณาญาติ

ชนชั้นอำนาจกลับปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่ง ที่มีเสียงซุบซิบมาตลอดมา “บงการจัดการกับคณะสงฆ์” สุดท้ายวิกฤติศรัทธา ลามไปทุกสถาบันดั่งที่ปรากฎอยู่ ณ ทุกวันนี้

นิสิต นักศึกษา เด็กและเยาวชน ถือป้ายใช้วาจาที่หยาบคาย..คนอายุ 40 แบบผู้เขียนไม่เคยเจอมาก่อน เมื่อรากเหง้า ต้นราก อย่างสถาบันสงฆ์ถูกทำลายศรัทธา และทั้งชนชั้นอำนาจปล่อยให้มีคนมาทำลาย โดยไม่ “ตัดไฟแต่ต้นลม”

วิกฤติความคิดวัฒนธรรมกำลังถูกท้าทาย หนึ่ง คนรุ่นใหม่ กำลังหมดศรัทธากับวัฒนธรรมแบบเดิมของไทย สองคนรุ่นเก่า มองว่า คนรุ่นใหม่กำลังทำลาย สิ่งที่มีอยู่เดิมของสังคมไทย

วิกฤติคนสองขั้ว กำลังเดินไปสู่ “เส้นทางปะทะ” หากรัฐบาลไม่ตัดไฟแต่ต้น และเรื่องนี้ หากต้องการให้ทุกสถาบันอยู่รอด..ไม่พ้นต้องใช้วิธีคิด วัฒนธรรมสร้างชาติ ก็คือ สถาบันสงฆ์ ต้องมีส่วนร่วม..หากละเลยสุดท้าย ของใหม่ก็ไม่ได้ ของเก่าก็จะสูญเสียไป..กลายเป็นสังคม ครึ่งบก ครึ่งน้ำ??

บทความแนะนำ