บวชเพื่อฝึกหัดดัดตน

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 10:05 น.
บวชเพื่อฝึกหัดดัดตน
โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

คำพระท่านสอนว่า จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่คอยเช็ดน้ำตาเราจนโต จะมีความสุขใดที่พ่อแม่จะสุขยิ่งกว่าลูกชายบวชพระบวชเณร โบราณท่านสอนเราว่า "บวชเพราะแรงอธิษฐาน บวชเพราะลูกหลานกตัญญู" ความฝันหนึ่งของผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่ คือรอการอธิษฐานนั้นสำเร็จ ทุกครั้งที่ทำบุญน้อยใหญ่ หนึ่งในการอธิษฐานของแม่คืออยากบวชลูกชาย แม่หวังจะได้อุ้มผ้าไตร พ่อก็อยากสะพายบาตร ญาติมิตรต่างชื่นใจ

การบวชพระจึงไม่ได้บวชเฉพาะลูกชาย ยังนำพาหัวใจศรัทธาของพ่อแม่ญาติมิตรเข้าวัดด้วย การบวชพระจึงเป็นความหวังอันศักดิ์สิทธิ์คือแม่พ่อรอคอยใส่บาตรพระลูกใครก็ไม่สุขใจเท่าพระเณรลูกชาย

การบวชพระคืออริยทรัพย์ของชีวิต

หนึ่งในหน้าที่ของพ่อแม่คือ ห้ามปรามจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ เพื่อ ส่งเสริมให้ลูกมี "อริยทรัพย์อันประเสริฐ" 7 ประการ คือ 1.ทรัพย์ คือ ศรัทธา 2.ทรัพย์ คือ ศีล 3.ทรัพย์ คือ ความละอายแก่ใจ 4.ทรัพย์ คือ ความเกรงกลัวต่อผลกรรม 5.ทรัพย์ คือ ฟังถ้อยคำมงคล 6.ทรัพย์ คือ เสียสละลดละ 7.ทรัพย์ คือ มีปัญญาคิดเป็น

พ่อแม่ทุกคน อุตสาหะ พยายาม อดทนกัดฟันต่อสู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอยู่ทุกวันนี้ ปรารถนาต้องการที่จะสร้างสมอบรมคุณงามความดีไว้ ทำทรัพย์สมบัติภายนอกให้เป็นทรัพย์สมบัติภายใน เพราะอริยทรัพย์นั้นใช้ไม่หมด ยิ่งใช้เท่าไรก็ยิ่งมาก ยิ่งได้กำไรมากไปตามลำดับๆ เพื่อชีวิตลูกอุดมด้วยทรัพย์และปัญญา "กตัญญูกตเวทีทำทุกนาทียิ่งรวยยิ่งสุข"

พระท่านเทศน์สอนว่า อุ้มพ่อมานั่งบนบ่าขวา อุ้มแม่มานั่งบนบ่าซ้าย เลี้ยงดูหาข้าวปลาอาหาร เช็ดล้างบำรุงกายท่าน กตเวทีตอบแทนท่านร้อยปี บุญคุณนั้นก็ทดแทนไม่สิ้น บวชพระบวชเณรหน้าร้อน ดีกว่าบวชพระบวชเณรหน้าไฟ

การบวชพระบวชเณรคือสิ่งสูงสุดของชีวิต

หนึ่งในความสมบูรณ์ของชายไทยคือการบวชพระ บวชเณร การบวชพระคือการสร้างพรให้แก่ชีวิต นับว่าเป็น "อุดมเพศ" เป็นเพศที่สูงส่ง พ่อแม่ยังก้มลงกราบพระลูกชายด้วยกุศลจิตว่า "ลูกจะดีกว่าเดิมและเจริญขึ้น" การตอบแทนบำรุงบิดามารดาที่ดีที่สุดคือ อย่าบวชแต่กาย ใจต้องหนักแน่นด้วย การบวชนั้นคือการเว้น อะไรที่จะนำพาชีวิตตกต่ำ ก็ตั้งใจเว้นเพื่อความเจริญแก่ตนเอง บวชพระเพื่อลดละเลิก ถือกำเนิดชีวิตใหม่ ถึงแม้จะยากแค่ไหน ต้องอดทน อดกลั้นเพื่อไม่ให้เป็นการบวชแบบอาบน้ำโคลน "การบวชไม่ใช่การแก้กรรม แต่เป็นการสร้างพฤติกรรมให้ดีขึ้น"

ลูกสาวหลายคนก็ตั้งคำถามว่า "มีแต่ บวชพระบวชเณร" แล้วผู้หญิงที่อยากจะทดแทนคุณพ่อแม่จะบวชได้ไหม การบวชศีลจาริณี คือการตอบแทนพ่อแม่ได้อีกวิธีหนึ่ง "ลูกสาวก็บวชได้" ถือศีล 8 ศึกษาปฏิบัติธรรม ไม่โกนผม ดังคำพระที่ว่า สีลํ จรตีติ สีลจาริณี, ยา ปน กุมารี อฏฺฐสีลสมาทาเนน ปพฺพชิตา, ตาเยว พุทฺธสาวิกา โหนฺติ แปลว่า เด็กหญิงประพฤติศีลชื่อว่าสีลจาริณี เด็กๆ ผู้หญิงที่บวชถือศีล 8 ถือเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้า ลูกสาว คงชื่นใจที่ได้ปฏิบัติธรรมทดแทนพระคุณพ่อแม่

วัดยานนาวาร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เม.ย. 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัดยานนาวา โทร. 02-672-3216