พสล.แต่งตั้ง พระ ดร.อนิล ศากยะ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลก

วันที่ 24 ก.ย. 2560 เวลา 09:43 น.
พสล.แต่งตั้ง พระ ดร.อนิล ศากยะ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลก
โดย สมาน สุดโต

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ประกาศแต่งตั้งเจ้าคุณพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.พระอนิลมาน ศากยะ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) (World Buddhist Universitiy) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 ณ สำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. ซอยสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร

ประกาศดังกล่าวลงนาม โดย แผน วรรณเมธี ประธาน พ.ส.ล.

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ก่อตั้งโดย พ.ส.ล.เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอธิการบดีคนล่าสุด ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็นพระภิกษุชาวเนปาล บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)

ท่านขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2558การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มมร ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยตรีภูวันประเทศเนปาล และปริญญาโทอีกใบจากวิทยาลัยไครสต์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบรูเนล ประเทศอังกฤษ ในการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บทบาทนานาชาติ เป็นหนึ่งในคลังสมองของ Sustainable Development Goal หรือ SGDs ขององค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก ได้เคยตั้งกระทู้ถามกลุ่มคลังสมอง เรื่อง นโยบายกำจัดความยากจนมีความจำเป็นเพียงไร ในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ ที่มหานครนิวยอร์ก ถ้าบรรลุเป้าหมายที่สามารถกำจัดคามยากจนได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆ แล้วไซร้ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและนักบวชในศาสนาอื่นๆ อีกมาก จะให้ยืนที่ตรงส่วนไหนของสังคม เพราะพระสงฆ์และนักบวชถือวิถีชีวิตที่อยู่ด้วยความยากจนเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนา (Take vow of poverty)

ในการประชุมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง International Peace Conference 2017 จัดโดย พ.ส.ล. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. 2560 จะพูดเรื่อง พระธรรมิกราช : พระราชาแห่งมั่นพัฒนา “Dharmikaraja : The Buddhist King - The King of Sustainability” โดยเน้นพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นต้นแบบของพระมหากษัตริย์ทางพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและความเป็นพระโพธิสัตว์ของพระองค์จากหลากหลายมิติ เช่น วิเคราะห์ที่มาและพัฒนาการของพระราชดำรัส เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความที่ทรงเป็นพระธรรมิกราช ในนัยแห่งพระราชาแห่งมั่นพัฒนาหนึ่งเดียวของโลก เป็นต้น ท่านเป็นพระสงฆ์ที่บุคคลสำคัญในองค์การสหประชาชาติคุ้นเคยมาก เพราะเป็นผู้แทนไทยไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสำคัญติดต่อกัน เช่นต้นปีนี้ (2560) ท่านเป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์นำ เรื่อง Sixth Happiness Day ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก เป็นต้น และเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 เป็นผู้แทน พ.ส.ล.ประชุมสภาผู้นำศาสนาโลกและศาสนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ร่วมกับผู้นำศาสนาต่างๆ ที่เมืองอัสตานา คาซัคสถาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

บทความแนะนำ