มาฆบูชาร่วมอนุโมทนากับชาวพุทธในอินเดีย(๖)

วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 19:50 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา : กราบอาราธนาพระอาจารย์ ช่วยกรุณาเล่าเรื่องผลความสำเร็จของการจัดงานมาฆบูชาโลกในประเทศอินเดีย และมุมมองใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อันควรแก่การศึกษาตามที่ปรากฏในบทความ สว่าง ณ กลางใจ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

วิสัชนา : จากความพร้อมเพรียงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องในงานบูชาของพระพุทธศาสนา เนื่องในมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ ครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกและได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากมหาชน ชาวพุทธในอินเดีย จึงกลายเป็นข่าวนำ พร้อมภาพประกอบบนหนังสือพิมพ์ยามเช้าของวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ มากกว่า ๑๓ ฉบับ โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดทางทีวีช่องหนึ่งตลอดงาน ซึ่งอาตมาได้ขอเทปมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้เผยแพร่ให้ชาวพุทธเราได้ร่วมอนุโมทนากันต่อไป

มีข้อความที่หนังสือพิมพ์ในอินเดียโปรยหัวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ “Thousands commit to continuity of Buddhism : Vishwa Magh Puja, Festival being celebrated in India after a gap of one thousand years.

Be enlighten thyself : Steady streams of Buddhists holding candles in their hands, walk to the Deekshabhoomi stupa as a part of a traditional march organized to celebrate the Vishwa Maghpuja Parva-2010. The march was led by Buddhist Dhammaguru Ariyawangso of Thailand and other Buddhist monks who gathered from across the world for the celebrations under way in the city.

จากบทความส่วนหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งสรุปมาพอเป็นตัวอย่าง ก็คงพอที่จะสะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จของการจัดงาน โดยเฉพาะการเขียนบรรยายในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่า การจัดงานครั้งนี้เป็น “...marks the historic day” ดังเนื้อหาในข่าวที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วอินเดียของหนังสือพิมพ์ Hitavada ตอนหนึ่งว่า “Interestingly, the day was celebrated every year in India for centuries. But with the downfall of the religion some 1,000 years back, the celebrations seized to be observed. The Sunday celebration in the city marks the historic day of the celebration of the festival in India after a gap of some 1,000 years.

และมีข้อความในหน้าหนังสือพิมพ์อีกหลายตอนจากหลายๆ ฉบับ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดี ที่ประโคมข่าวกันใหญ่โต อันเป็นผลมาจากความสำเร็จของการจัดงานมาฆบูชา เพื่อรวมพลังชาวพุทธสู่ความเป็นหนึ่งในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๓ ณ ดิคชภูมี เมืองนาค-ปุระ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้จัดล่วงหน้าก่อนวันมาฆบูชาโลก ๒๘ ก.พ. ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร แห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ (รัฐพิหาร อินเดียปัจจุบัน)

ผลแห่งความสำเร็จดังกล่าว ทั้งโดยภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสังคมในชมพูทวีป และความศรัทธาของชาวพุทธในอินเดียที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการได้รับความรู้จากการบรรยายธรรมจากพระสงฆ์นานาชาติ โดยเฉพาะจากพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ของอินเดียเองที่มาร่วมงานกันหลายร้อยรูป เช่น ท่าน Dr.Satyapala หรือภันเต Sadanand Mahathero ฯลฯ ซึ่งได้ช่วยกันบรรยายธรรมให้ความรู้กับพระสงฆ์และชาวพุทธในอินเดียตลอดต่อเนื่องจนถึงตอนค่ำ ซึ่งปิดท้ายด้วยบรรยายธรรมของอาตมา และนำไปสู่การทำพิธีสักการะมาฆบูชา ตลอดจนประทักษิณเวียนเทียนอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหาชนร่วมหมื่นคน

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132