จบจุดเดียว

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 06:00 น.
จบจุดเดียว
โดย...กัปตัน ป.

อีกก้าวในการแก้ปัญหาการเรียกสินบนใต้โต๊ะจากการไปขออนุญาตอนุมัติจากหน่วยงานราชการ เมื่อภาครัฐสรรหารูปแบบใหม่ในการให้บริการ ด้วยการจัดให้มี “ศูนย์รับคำขออนุญาต” หรือ One Stop Service (OSS) กลางของภาครัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ที่กำลังจะมาให้บริการแก่ประชาชนในเร็วๆ นี้

ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับประชาชนในการรับคำขออนุญาตด้านต่างๆ แทนการยื่นเรื่อง ณ หน่วยงานรัฐที่กระจัดกระจาย แต่การบริการใหม่นี้จะมีลักษณะจบและเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แล้วจัดส่งเรื่องไปถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง

กล่าวง่ายๆ จบในจุดเดียว จากเดิมที่ประชาชนต้องตระเวนไปตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อขออนุญาตอนุมัติ

ตัวอย่าง เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ขออนุญาตจำหน่ายเหล้า บุหรี่ หรือยารักษาโรค ต้องเดินทางไปหน่วยงานราชการอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อขอใบอนุญาตทั้งหมด 6 ฉบับ และต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อย 310 รายการ รวมถึงต้องเตรียมเอกสารประกอบต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 98 ชุด

ลองคิดดูแล้วกันว่าผู้ประกอบการหรือประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร หรือเสียเวลาไปมากน้อยเพียงใด

นี่แหละที่เรียกว่าอุปสรรคในการทำธุรกิจของภาคเอกชนและประชาชน จากการไม่ได้รับความสะดวกจากภาครัฐ และเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ภาคเอกชนต้องแบกรับ ทั้งๆ ที่ควรเป็นต้นทุนที่ภาครัฐควรแบกรับ หรือควรดูแลประชาชน ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนต้องดิ้นรนเอง ทั้งๆ ที่ประชาชนจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ภาครัฐ แต่ภาครัฐกลับไม่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

อีกช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจคือ การยื่นคำขอทางออนไลน์ ที่เรียกกันว่า Biz Portal สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ การขอใช้สาธารณูปโภค การเปิดร้านอาหารและร้านค้าปลีก รวมทั้งหมด 24 งานอนุญาต โดยจะมี Chat Board และแอพพลิเคชั่น LINE ที่ Line@goodgov4u (line at good gov for you) ในการให้บริการ ติดตาม ประเมินผล

การให้บริการของ One Stop Service กลาง จะพร้อมอย่างเต็มรูปแบบในเดือน ม.ค. 2562 พร้อมขยายงานให้บริการใน 10 ธุรกิจ 40 ใบอนุญาต เช่น ร้านกาแฟ รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส และคาร์แคร์ เป็นต้น

ดังนั้น จากนี้ไปผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถหาข้อมูลในการขอใบอนุญาตต่างๆ ในทุกขั้นตอนได้ในที่เดียว มีการแนะนำว่าต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใช้เวลานานเท่าใด และไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ หลายรอบ มีการเชื่อมต่อกับเอกสารของทุกหน่วยงานมารวมไว้ในที่เดียว หรือหากต้องทำสำเนาสามารถใช้แค่เพียงชุดเดียว

ทั้งสองช่องทางนี้จะช่วยให้ผู้มาขอรับบริการเดินทางไปสถานที่ราชการน้อยที่สุด ยื่นเอกสารได้ ณ ที่เดียว ใช้แบบฟอร์มเดียวและสามารถติดตามความคืบหน้าการขอใบอนุญาตได้เลยจากระบบทางออนไลน์ แน่นอนหากเกิดความล่าช้าประชาชนสามารถรู้ได้ทันทีว่าหน่วยงานใดเตะถ่วงไม่ยอมดำเนินการ

เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ในการบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาเรียกเงินใต้โต๊ะจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ตำแหน่งหากิน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงด้วย