12 ปีก็มีคนรอ ‘ชวน’ 

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 10:09 น.
โดย..ณ กาฬ เลาหะวิไลย

มหาเธร์ โมเดล หรือชัยชนะของ มหาเธร์ โมฮัมหมัด ในการเลือกตั้งที่มาเลเซีย กลายเป็นเรื่องที่กล่าวขานไม่จบ และถูกนำมาเทียบเคียงกับไทย โดยเฉพาะการมองไปยัง ชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

เพราะชวนยังอยู่ในแวดวงการเมือง และมีศักยภาพพอที่จะก้าวสู่ตำแหน่งนายกฯ อีกครั้ง

ปรากฏว่าเรื่องนี้ ชวนตอบได้อย่างน่าฟังว่า กว่าจะได้เป็นเหมือนมหาเธร์ต้องรออีก 12 ปี ถึงจะ 92 ปี

ผู้ที่หวังดีและชาวบ้านส่วนหนึ่งอยากให้เป็นนายกฯ ต่อ ก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจดี แต่นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปฏิบัติ ต้องเคารพในส่วนนี้ และก็ยังสนับสนุน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ชวนยังกล่าวว่า ไม่ได้คิดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีกติกาที่ดี การเลือกหัวหน้าก็ไม่เลือกปฏิบัติ มาจากระบบการเลือกตั้งในพรรคที่เป็นสาระสำคัญ ถ้าเป็นประชาธิปไตย ต้องสกัดการโกงเลือกตั้ง การทุจริต การซื้อเสียง การแลกเสียงกับผลประโยชน์ได้ ไม่ใช่นักการเมืองก็ยังโกง 

ส่วนการแพ้ชนะการเมือง ก็ยอมรับผลและไม่ปฏิบัติอะไรที่ผิดทำนองคลองธรรม ไม่นิยมและไม่ยอมให้มีการซื้อเสียง ในฐานะที่เป็นผู้แทนมายาวนานที่สุดในประเทศไทย จึงได้เห็นว่าคนที่ได้รับการเลือกมาแล้วไม่โกงนั้นหายาก คนที่มาโดยความบริสุทธิ์แล้วไปโกงก็หายากมาก จุดเริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์ทำนั้นถูกต้องและดีแล้ว 

สำหรับคำถามที่ว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกลับมาเป็นนายกฯ อีก ชวนกล่าวว่า เป็นไปได้ก็ต้องอีก 12 ปี อายุเท่านายมหาเธร์แล้วค่อยมาว่ากัน

ในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่ตั้งใจเป็นนักการเมือง ชวนยังอยากให้คนดีและมีความสามารถมาร่วมงานการเมือง รับผิดชอบงานบ้านเมืองมากขึ้น เพราะคนเก่งคนดีไม่อยากเปลืองตัวเข้ามาถนนการเมือง 

ทั้งหมดคือคำตอบที่จับประเด็นมา และสะท้อนความเป็นชวนได้อย่างดี

ว่าไปแล้ว ชวนเป็นนักการเมืองที่หาได้ยาก อยู่ในแวดวงการเมืองมานาน เคยขึ้นถึงตำแหน่งนายกฯ 2 สมัย เคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร จะมีตำแหน่ง ไม่มีตำแหน่ง ก็ยังเป็นคนเดิม ชีวิตเรียบง่าย สมถะ วาทะคมคาย 

ใครเจอชวน ก็ต่างเข้าไปไหว้ ด้วยความเคารพ ชวนก็เสมอต้นเสมอปลาย สุภาพกับทั้งผู้ที่รู้จักไม่รู้จัก 

ยิ่งเฉพาะช่วงหลังมีเวลา ชวนก็ไปเข้าอบรม เรียนหลากหลักสูตร กลายเป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนนดีเยี่ยม ไม่เคยขาด จดรายละเอียดการเรียน เมื่อเลิกเรียนก็ให้ความกันเองกับผู้ร่วมรุ่น เรียกความศรัทธา เคารพอย่างทั่วถึง

สถานะของชวน แม้จะไม่มีตำแหน่งใดๆ ก็ยังเป็นสถานะบุคคลที่ควรยกย่อง ให้ความเคารพอย่างสนิทใจ ในหมู่บรรดานักการเมืองอาวุโสที่ยังคงโลดแล่นอยู่

และว่าไปแล้ว ถ้าจะให้รออีก 12 ปี ก็น่าจะมีคนรอ

เพื่อเลือก ชวน หลีกภัย ตอนอายุ 92 ปี