ปฏิรูปด้วยกัน

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 09:06 น.
โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

เรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักอยู่ขณะนี้บนโลกโซเชียลมีเดีย ถึงการทำหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชนในการนำเสนอข่าวและภาพการจากไปของ “ปอ” ทฤษฎี สหวงษ์

พระเอกหนุ่มขวัญใจหลายคนจากวิกน้อยสี ซึ่งเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนหลังป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โดยประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักคือกรณีช่างภาพสื่อมวลชน

จากหลายค่ายต่างรุมชักภาพบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพไปยัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นรูปประวัติศาสตร์การสูญเสียของวงการบันเทิงครั้งสำคัญจนเป็นที่มาให้ถูกวิจารณ์

ว่าการเข้าใกล้รุมถ่ายภาพจนผ้าคลุมศพร่นลงมาจนเกือบเห็นใบหน้าพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเสียงก่นด่าครั้งนี้ คือส่วนหนึ่งที่สื่อสารมวลชนต้องปรับปรุง

เพื่อให้การทำงานได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชน ยิ่งเฉพาะเคารพเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เสียงทั้งหมดนั้นสื่อสารมวลชนต่างพร้อมน้อมรับแต่โดยดีกับความผิดพลาดในครั้งนี้ เมื่อเกิดเสียงวิจารณ์ถึงตัวสื่อสารมวลชนว่าทำงานเกินจนเรียกว่ารุกล้ำความเป็นส่วนตัว

แต่ก็อยากสะท้อนมุมกลับกันกรณีมีบางบุคคลนำภาพศพพระเอกหนุ่มจนเห็นใบหน้าชัดเจนก่อนการเคลื่อนย้ายมาเผยแพร่ในกลุ่มไลน์โดยไม่ใช่จุดที่ช่างภาพสื่อเข้าถึงนั้น

สมควรได้รับการถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันถึงความเหมาะสมหรือไม่ แม้ที่ผ่านมาสื่อได้รับเสียงวิจารณ์ถึงการทำหน้าที่จนไม่คำนึงหลายอย่างในเรื่องความเหมาะสม

ซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันสังคมก็ต้องร่วมมือกันปฏิรูปไม่เสพสื่อที่มองแต่ขายประโยชน์อันไม่สมควร มากกว่าศีลธรรมอันดีงาม

ท่ามกลางเสียงก่นด่าเรื่องนี้จำเป็นต้องปฏิรูปร่วมมือกัน ไม่ใช่ใครหรือแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอย่าลืมประเด็นดังกล่าวตบมือข้างเดียวไม่ดัง ดังนั้น ร่วมกันปฏิรูปทั้งสังคมให้เกิดสิ่งดีๆ ไม่เช่นนั้น ทุบโต๊ะ...เลยว่า วิจารณ์ไปก็ไร้ผล