ตำราสร้างชาติ

วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 08:54 น.
โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

แม้อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยู แห่งสิงคโปร์ ถึงแก่อสัญกรรมมาหลายวันแล้ว แต่ก็ยังมีการพูดถึงบิดาผู้สร้างชาติของสิงคโปร์ผู้นี้อยู่อย่างไม่ขาดสาย

หลากหลายข้อมูลปรากฏออกมาอย่างมากมาย ถึงแนวคิด วิถีทางของลีกวนยู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติประวัติในการสร้างสิงคโปร์ให้ขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำ

ลีกวนยู สร้างชาติขึ้นมาได้อย่างไร กลายเป็นสิ่งที่โลกพูดถึงและให้ความสนใจ  โดยเกิดคำอธิบายอย่างมากมาย ทั้งนำมาจากคำพูดที่ลีกวนยูเคยกล่าว หรือมุมมองจากบุคคลอื่น

แต่ความจริง  ลีกวนยู เขียนหนังสือเกี่ยวกับการสร้างชาติสิงคโปร์เอาไว้  โดยใช้ชื่อว่า From Third World to First หรือจากโลกที่สาม คือประเทศด้อยพัฒนา สู่โลกที่ 1 คือประเทศที่พัฒนาแล้ว

หนังสือเล่มนี้ ลีกวนยูเขียนเล่าประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โดยย่นย่ออธิบายไว้ในหน้ากระดาษประมาณ 700 หน้า

มิติของหนังสือเล่มที่ว่า กินความทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแม้กระทั่งการทหาร ที่ในความคิดของลีกวนยู แม้สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ แต่ทว่าความมั่นคงของทหารต้องมาเป็นอันดับแรกๆ ถึงจะทำให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง กองทัพสิงคโปร์ก็เกิดขึ้นในยุคเริ่มต้นของประเทศ

นอกจากนั้น ลีกวนยู ยังได้อธิบายถึงแนวทางการสร้างความเจริญในด้านต่างๆ เช่น การวางยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค การสร้างสังคมที่เป็นธรรมแต่ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ การสร้างคนรุ่นใหม่ รัฐบาลที่โปร่งใส ต่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่น ทำเมืองสีเขียวกลมกลืนสิ่งแวดล้อม การต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ และรวมไปถึงการบริหารจัดการกับสื่อมวลชน

ทั้งหมดคือสิ่งที่ประกอบรวมกันผลักดันให้ประเทศที่มีประชากรเพียงหยิบมือ และเคยมีรายได้ต่อหัว  400 เหรียญสหรัฐต่อปี ในช่วงปีแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรี สามารถขยับเป็นกว่า 12,000 เหรียญ เมื่อลีกวนยูลงจากตำแหน่ง 

ลีกวนยู กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ที่เขียนขึ้นไม่ใช่หนังสือฮาวทู หรือทำอย่างไร แต่เป็นการพูดถึงปัญหาที่เคยพบ และวิธีคิดในการแก้ไข นับเริ่มตั้งแต่สิงคโปร์ตัดสินใจแยกตัวออกจากมาเลเซีย

หนังสือเล่มนี้จึงน่าศึกษาถึงแนวคิดและมุมมองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจากบรรดาผู้ที่กำลังยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศในขณะนี้

มองบ้านเขา แล้วหันมามองบ้านเรา

จะร่นระยะเวลา ไม่เสียของกันไปเปล่าๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต