นโยบายฆ่าห่าน

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 07:41 น.
โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

รัฐบาลทุกยุคสมัย ต่างมีนโยบายเหมือนกันคือส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอี เนื่องจากเอสเอ็มอีเป็นก้าวแรกของผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดใหญ่ก็เติบโตมาจากธุรกิจขนาดเล็ก

หลายประเทศในโลกก็ใช้ฐานเอสเอ็มอีเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี ฯลฯ

ทว่าอาจมีเพียงรัฐบาลเดียวคือรัฐบาลชุดนี้ที่มีนโยบายทำลายเอสเอ็มอี ด้วยการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน

เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีเงินทุนเพียงพอในการซื้อเครื่องจักรทันสมัย รวมถึงสินค้าที่ผลิตก็ยังไม่สามารถยกระดับปรับปรุงจนเพิ่มมูลค่าได้มากนัก

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า เดิมต้นทุนค่าจ้างและเงินเดือนของเอสเอ็มอีเฉลี่ยคิดเป็น 16.2% ของต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด

การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท จึงกระทบเอสเอ็มอีอย่างรุนแรง เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น เช่น ใน กทม. จากวันละ 215 บาท เป็น 300 บาท หรือปรับเพิ่ม 85 บาท ต่อวัน

จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างคือ กรุงเทพมหานคร ศูนย์รวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านคน หากมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 300 บาท จะส่งผลให้เอสเอ็มอีมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก 6.4%

นอกจากนั้น ในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สมุทรปราการ นครราชสีมา สมุทรสงคราม ชลบุรี รวมถึงที่มีธุรกิจภาคบริการอย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ การขึ้นค่าจ้างจะทำให้ต้นทุนของเอสเอ็มอีขยับเช่นกัน

หรือเรียกได้ว่าการขึ้นค่าจ้างครั้งนี้ จะทำให้เอสเอ็มอีมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมระหว่าง 5-10%

อีก 6 เดือนข้างหน้า มีการประเมินว่า จะเห็นเอสเอ็มอีประมาณ 2 แสนราย เจ๊ง หรือไม่ต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งหมดก็มาจากการหาเสียงทางการเมือง ที่ไม่สนใจผลกระทบอย่างรอบด้าน เหมือนนิทานห่านทองคำ ที่ต้องการทองคำมากๆ ก็ดันไปฆ่าห่านเสีย

การปรับค่าจ้างไม่ผิดหรอก เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย แต่การปรับอย่างรวดเร็วและรุนแรงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 40% ทำให้ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ปรับตัวลำบาก อยู่ยาก

ใครที่ต้องปิดกิจการจากการขึ้นค่าจ้าง ต้องย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น คงไปสู้รบตบมือ ทำอะไรไม่ได้

นอกเสียจากว่า การระลึกให้ดี ใครเป็นต้นเหตุที่เกิดขั้นในครั้งนี้

จะได้เผาพริก เผาเกลือ แช่งได้ถูก