logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

‘Token X’ เดินหน้าระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล ชูเข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่าเทียม

08 มิถุนายน 2566

Token X เดินหน้าขยายระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม ทั้งสร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ของการลงทุนในโลกการเงินแห่งอนาคต หนุน SCBX เป็นผู้นำเทคโนโลยีทางการเงิน

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ ‘Token X’ เปิดเผยว่า โทเคน เอกซ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยวิชั่นที่จะทำภารกิจสำคัญเพื่อเป็น Tokenization Success Partner ให้กับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ และมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันภาคธุรกิจในประเทศไทย

โดยมุ่งหวังให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย Solution พร้อมใช้ ผ่านการใช้ End-to-End Tokenization Solution and Platform ที่สามารถออกโทเคนได้ทุกวัตถุประสงค์ ทั้งโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) พร้อมทั้ง Technology Stack หรือชุดเทคโนโลยีที่เน้นตอบโจทย์การเข้าถึงบล็อกเชนและโทเคนเป็นเรื่องง่าย

ทั้งนี้ได้คิดเผื่อ Customer Experience ของ Issuer ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย และยังมี TKX Chain ที่ถูก Setup โดยมี Enterprise Security เป็นแนวคิด รวมถึงความคุ้มค่าในการทำธุรกรรมบน Blockchain ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นางสาวจิตตินันท์กล่าวว่า บริษัทได้เปิดตัว Token X Application เพื่อให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเป็นแพลตฟอร์มรองรับการสมัครลงทุน จองซื้อ และจัดสรรโทเคนดิจิทัลครบจบในแอปเดียว มีความปลอดภัยสูงระดับ Enterprise Grade ซึ่งจะเข้ามาเพิ่มโอกาสเข้าถึงการลงทุนในโลกการเงินแห่งอนาคตให้แก่นักลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม (Opportunities for Everyone) 

ทั้งนี้ Token X ได้วางเป้าหมายเป็น Tokenization Tech Company โดยใช้ Tokenization และ Blockchain นำสินทรัพย์พื้นฐาน และสินทรัพย์สมัยใหม่ (Traditional Asset and Non-Traditional Asset) เข้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงิน 

เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบใหม่ผ่านโทเคนดิจิทัล รวมทั้งเป็นทางเลือกการลงทุน (Alternative Investments) แก่นักลงทุนในการกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้ Tokenization และ Blockchain สร้างการมีส่วนร่วมในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

โดยในระยะแรก Token X มุ่งวางรากฐานด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้แข็งแกร่ง และขยายระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Ecosystem) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการลงทุนในรูปแบบใหม่ให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น

รวมถึงบริษัทยังคงมุ่งที่จะแสวงหาโอกาสจากการใช้ประโยชน์ Tokenization และ Blockchain มาสร้างนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเงิน (Financial Industry) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมองว่ามีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเฉพาะโทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิง โทเคน เอกซ์ จึงวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการลงทุน พร้อมกับการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการวางรากฐานสู่โลกการเงินแห่งอนาคตและสร้างการเติบโตให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์