logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

“สนั่น อังอุบลกุล” นั่งประธานกรรมการหอการไทย ต่อสมัย 2

22 มีนาคม 2566

เสียงสนับสนุนท่วมท้น ดัน “สนั่น อังอุบลกุล” นั่งประธานกรรมการหอการไทย ต่อสมัย 2 ย้ำสานต่อนโยบาย Connect the Dots ลุยงานแรกเปิดเวที เสวนาการเมือง “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ”

(วันที่ 22 มีนาคม 2566 ) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ หอการค้าไทย จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2565 ไฮไลท์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าไทย วาระปี 2566-2567 แทนคณะกรรมการชุดเดิมจำนวน 76 คน ที่หมดวาระลง ซึ่งภายหลังการเลือกตั้ง คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ มีมติเห็นชอบให้นายสนั่น อังอุบลกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยต่ออีก 1 สมัย และจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่ง 

 

ทั้งนี้ นายสนั่น เปิดเผยหลังรับตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย สมัยที่ 2 ว่า ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ชูแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตนและคณะกรรมการฯ บริหารงานหอการค้าฯ ภายใต้ความท้าทายโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และตามมาด้วยวิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น แนวความคิดที่จะดึง ทุกภาคส่วนของสังคมมาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยการประกาศแนวทาง 99 วันแรกของการทำงานในสมัยที่ผ่านมา ทำให้หอการค้าฯ จะต้องเข้าไปมีบทบาทกับสังคมมากขึ้น เริ่มจากการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน ต้นแบบ 25 ศูนย์ในกรุงเทพมหานคร จนสามารถขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนรัฐบาลกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง จนทำให้ไทยสามารถเปิดประเทศได้อย่างรวดเร็วจนถึงวันนี้ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 

นายสนั่น กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในปีนี้หอการค้าไทย จะครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ จะต่อยอดความสำเร็จเดิมด้วยแนวคิด Connect – Competitive - Sustainable ซึ่งเป็นธีมหลักของหอการค้าทั่วประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายที่หลายด้านโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวพันกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงมาตรการการค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นและให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่หอการค้าฯ จะเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้เริ่มจัดทำ Pilot Project ยกระดับความสามารถของ SMEs การสร้างการรับรู้และต้นแบบการทำธุรกิจด้วยแนวทาง BCG โมเดล รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายระดมสมาชิกทั่วประเทศ เพิ่มจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย โดยเชื่อมั่นว่าหอการค้าฯ จะมีส่วนเติมเต็มศักยภาพ