logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

กรุงไทย - แพทยสภา เปิดตัวแอป “MD eConnect” เชื่อมข้อมูลดิจิทัลสำหรับแพทย์

05 มกราคม 2566

ธ.กรุงไทย ร่วมกับ แพทยสภา เปิดตัวแอปพลิเคชัน MD eConnect ผู้ช่วยบริหารจัดการสำหรับแพทย์-นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เล็งต่อยอดความร่วมมือ ยกระดับบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย มาตรฐานสากล และตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกของแพทยสภาในระบบ MD eService และพัฒนาขึ้นมาเป็น แอปพลิเคชัน MD eConnect  ที่สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการกับสมาชิกแพทยสภา ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์จำนวนประมาณ 70,000 คน และนักศึกษาแพทย์จำนวนประมาณ 16,800 คนทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล

 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารฯ ให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ระบบนิเวศน์หลักของธนาคาร เดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยพัฒนาระบบ Krungthai Digital Health Platform สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา รวมถึงพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ Health Wallet บนเป๋าตังสำหรับประชาชน เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสร้างระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตร ในการพัฒนา Smart Hospital มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมมือกับแพทยสภา พัฒนาแอปพลิเคชัน MD eConnect ยกระดับการให้บริการแก่แพทย์ภายใต้การดูแลของแพทยสภาประมาณ 70,000 คน และเตรียมพร้อมขยายการให้บริการ รองรับนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้ เชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ให้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" 

 

ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อความมั่นใจ แม่นยำและอำนวยความสะดวกผู้ใช้ พร้อมด้วยฟีเจอร์ Digital MD Card บัตรประจำตัวในรูปแบบ Virtual ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก MD Card สามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปฯ ด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้การจัดการ

 

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารรับรอง (Verifiable Credential: VC) ดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Self-Sovereign Identity (SSI) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมเพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้งานด้วยรหัส PIN และ Biometric MD eConnect เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา ตอบโจทย์ให้ชีวิตง่ายขึ้นในแอปฯ เดียว ครอบคลุมทุกบริการ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตร MD Card การลงทะเบียนสมัครเรียนและสอบ เช็กคะแนนในระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME) และการลงคะแนนเลือกตั้งแพทยสภา พร้อมบริการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์แพทยสภาให้ไม่พลาดกิจกรรมและข้อมูลสำคัญ เพิ่มช่องทางการติดต่อกับแพทยสภา ด้วยบริการส่งเรื่องร้องเรียน และคำปรึกษาผ่านบริการกล่องข้อความ
 


ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานบริการสาธารณสุข นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลและประวัติการรักษาคนไข้ในระบบ HIE (Health Information Exchange) จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 260 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกน QR Code แทนการกรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลรวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้อง ประหยัดเวลาในการรักษา หลีกเลี่ยงการตรวจรักษาที่ไม่จำเป็น และช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่างโรงพยาบาล นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังมีแผนร่วมมือกับแพทยสภา ต่อยอดการนำ MD Digital ID เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ทางการแพทย์ เพื่อให้การยืนยันตัวตนของแพทย์ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ป้องกันการปลอมแปลง โดยสามารถนำไปสนับสนุนการออกเอกสารรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล 

 

เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาและในการเบิกจ่าย โดย MD Digital ID ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการ การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ให้กับประชาชน เพื่อการยกระดับการบริการ สร้างระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขในประเทศอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน  

 

พล.อ.ท. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภากล่าวว่า แพทยสภาจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล ของแพทยสภาและการบริการของสมาชิกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สมาชิกที่สนใจสามารถใช้บริการ MD eConnect ในเฟสแรกและส่งคำแนะนำกลับมายังแพทยสภา เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้สมาชิกแพทยสภาสามารถดาวน์โหลดแอปฯ MD eConnect และแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
ได้ตั้งแต่วันนี้