Evergrande ผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการครั้งแรก

วันที่ 09 ธ.ค. 2564 เวลา 17:40 น.
Evergrande ผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการครั้งแรก
ยักษ์ใหญ่อสังหาฯ จีน Evergrande ถูกจัดให้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Evergrande Group บริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวกว่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกจัดให้เป็น “ผู้ผิดนัดชำระหนี้” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

นับเป็นเหตุการณ์สำคัญล่าสุดท่ามกลางปัญหาการเงินที่จะนำไปสู่การปรับโครงสร้างบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกแห่งนี้

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings ปรับลดความน่าเชื่อถือของ Evergrande ลงเหลือระดับ “ผิดนัดชำระหนี้ในวงจำกัด” (restricted default) หลังจาก Evergrande ไม่ชำระหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรหลังจากระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสิ้นสุดเมื่อวันจันทร์ (6 ธ.ค.)

Fitch เผยว่า Evergrande ไม่ตอบข้อสอบถามเพื่อยืนยันการชำระหนี้จาก Fitch Ratings จึงอนุมานว่าไม่มีการชำระหนี้ดังกล่าว

การปรับลดความน่าเชื่อถือนี้อาจนำมาสู่เงื่อนไข cross default (หากลูกหนี้ผิดนัดกับเจ้าหนี้รายอื่นใด ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดกับเจ้าหนี้รายที่มีเงื่อนไขนี้ด้วย) กับหนี้มูลค่า 19,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

Bloomberg ระบุว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้นำมาสู่จุดเริ่มต้นของจุดจบของอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อนโดยสวี่เจียอิ้น และยังเป็นการเริ่มต้นของการต่อสู้อันยาวนานว่าใครจะได้รับเงินคืนจากสิ่งที่เหลืออยู่

บร็อค ซิลเวอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน Kaiyuan Capital ในฮ่องกงเผยกับ Bloomberg ว่า “การลดความน่าเชื่อถืออาจไม่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนหรือกะทันหันต่อกระบวนการของจีน แต่อาจเพิ่มแรงกดดันให้บริษัท (และหน่วยงานกำกับดูแล) ให้เปิดเผยข้อเสนอการปรับโครงสร้างเบื้องต้นเร็วขึ้น”

นอกจากนี้ Fitch ยังปรับลดความน่าเชื่อถือของ Kaisa Group Holdings ลงเหลือระดับผิดนัดชำระหนี้ในวงจำกัด หลังไม่ชำระหนี้พันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันอังคาร (7 ธ.ค.) และอาจนำมาสู่เงื่อนไข cross default กับหนี้มูลค่า 11,200 ล้านเหรียญสหรัฐ

Photo by Hector RETAMAL / AFP