logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ไทยอันดับลด! ดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์รั้งที่ 68

ไทยอันดับลด! ดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์รั้งที่ 68

21 ตุลาคม 2564

ผลการจัดอันดับดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ปีนี้ไทยอยู่ที่ 68 จาก 134 ประเทศ

สถาบันด้านการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ INSEAD ร่วมกับ Portulans Institute องค์กรอิสระด้านการวิจัยและการศึกษาในกรุงวอชิงตันดี.ซี. ที่สำรวจและจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ใน 134 ประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิด เผยดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลกประจำปี 2021 (The Global Talent Competitiveness Index 2021)

ดังชีดังกล่าวพิจารณาจาก 6 ด้าน ได้แก่ 1.ปัจจัยส่งเสริมภายในประเทศ (Enable) 2.การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3.การพัฒนาแรงงาน (Grow) 4.การรักษาฐานแรงงาน (Retain) 5.ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational and Technical Skills) 6.ความรู้ความสามารถระดับสูงของแรงงาน (Global Knowledge Skills)

พบว่าอันดับ 1 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ (82.09 คะแนน) ตามด้วยสิงคโปร์ (79.38 คะแนน) อันดับ 3 เป็นของสหรัฐ (78.81 คะแนน) ใน 10 อันดับแรกจากหัวทางตารางล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง

ส่วนไทยซึ่งรายงานจัดให้เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงอยู่ในอันดับ 68 จาก 134 ประเทศ (45.46 คะแนน) ลดลงจากอันดับ 67 ในปี 2020 และอยู่ในอันดับ 9 ของกลุ่มประเทศเอเชียและโอเชียเนีย และอันดับ 4 ของอาเซียน

เพื่อนบ้านของไทยอย่างมาเลเซียอยู่ในอันดับ 34 (59.70 คะแนน) บรูไนอันดับ 47 (51.61 คะแนน) ฟิลิปปินส์อันดับ 70 (44.63 คะแนน) อินโดนีเซียอันดับ 80 (42.09 คะแนน) เวียดนามอันดับ 82 (40.85 คะแนน) ลาวอันดับ 105 (32.49 คะแนน) และกัมพูชาอันดับ 119 (27.43 คะแนน) โดยเมียนมาเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ

หากแยกเป็นเมืองต่างๆ กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับ 99 (37.3 คะแนน) ส่วนอันดับท็อปของตารางอยู่ในสหรัฐและยุโรป โดยเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐอยู่ในอันดับ 1 (76.3 คะแนน) เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในอันดับ 2 (71 คะแนน) ตามด้วยเมืองบอสตันของสหรัฐ (70.6 คะแนน) โดยสิงคโปร์เป็นเมืองเดียวของเอเชียที่ติดท็อป 10 ในอันดับ 7 (67.2 คะแนน)

Photo by Mladen ANTONOV / AFP