ฉีด CanSino เป็นบูสเตอร์กระตุ้นภูมิดีกว่าฉีด Sinovac อย่างเดียว

วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 10:50 น.
ฉีด CanSino เป็นบูสเตอร์กระตุ้นภูมิดีกว่าฉีด Sinovac อย่างเดียว
จีนพบฉีดวัคซีน Sinovac แล้วตามด้วย CanSino เป็นเข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าฉีด Sinovac อย่างเดียว

ผลการวิจัยของจีนที่ศึกษาการฉีดวัคซีนแบบไขว้ซึ่งเผยแพร่ในคลังเอกสารวิชาการออนไลน์ medRxiv ก่อนได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า การฉีดวัคซีนของ CanSino Biologics เป็นเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนของ Sinovac 1 หรือ 2 เข็ม ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าฉีดวัคซีนของ Sinovac อย่างเดียว

การวิจัยซึ่งเป็นการศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ครั้งแรกของจีนเกิดขึ้นในช่วงที่จีนประกาศว่าจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนบางกลุ่มท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

การวิเคราะห์ข้อมูลของอาสาสมัครที่สุขภาพดีอายุระหว่าง 18-59 ปี 300 คนพบว่า กลุ่มที่ฉีดวัคซีนของ CanSinoBIO เป็นเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนของ Sinovac เข็มที่ 2 แล้ว 3-6 สัปดาห์ มีระดับแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อ (neutralizing antibody) เพิ่มขึ้น 78 เท่าหลังจากฉีดเข็มกระตุ้น 2 สัปดาห์

ขณะที่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนของ Sinovac เป็นเข็มกระตุ้น มีระดับแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อเพิ่มขึ้น 15.2 เท่า

ส่วนการฉีดวัคซีนของ Sinovac 1 เข็ม แล้วตามด้วย CanSinoBIO โดยฉีดห่างกัน 1-2 เดือน ทำให้ระดับแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อเพิ่มขึ้น 25.7 เท่า ขณะที่การฉีด Sinovac 2 เข็ม ทำให้ระดับแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อเพิ่มขึ้น 6.2 เท่า

อย่างไรก็ดี การวิจัยโดยหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อท้องถิ่นของจีน ร่วมกับ CanSinoBIO และสถาบันอื่นๆ ในจีนไม่ได้ศึกษาระดับการป้องกัน Covid-19 ของวัคซีนเข็มกระตุ้น และไม่ได้ทดสอบแอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์ของเชื้อต่อสายพันธุ์เดลตา

Photo by JAVIER TORRES / AFP